Tillfällig åtkomst till material från Kungliga biblioteket

Forskare och forskarstudenter kan få fortsatt tillgång på distans till upphovsrättsligt skyddat material från Kungliga Biblioteket (KB) . Avtalet gäller fram till 31 december 2024.

Det som omfattas är upphovsrättsskyddad musik, film, tv och radio och de som får göra beställningar är forskarstudenter och forskare. 

Materialet görs tillgängligt utan kostnad och kan beställas direkt i tjänsten Svensk mediedatabas av forskare som registrerat sig för beställningar i denna databas.