Här beställer du från Svensk Mediedatabas (SMDB)

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Tjänsten innehåller tio miljoner timmar radiosändningar, tv-program, film och musik och täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.

Forskare, studenter och allmänhet beställer ljud- och videoinspelningar direkt från Svensk mediedatabas. Det beställda materialet ska vara till forskningsändamål. Innan beställningen kan genomföras behöver du som låntagare ansöka om att skapa ett konto hos SMDB. Om forskningsprojektet godkänns av Kungliga bibliotekets forskarservice kan material sedan beställas. Kopior i form av DVD-skivor görs av det beställda materialet.

Ett meddelande skickas när materialet sänts iväg och en DVD-skiva levereras till universitetsbiblioteket. Du kan hämta ut och använda DVD-skivan inne i biblioteket mot uppvisande av giltig legitimation eller lånekort och underskrift på en låneförbindelse. DVD-skivan kan inte lånas hem.