This page in English

Inköpsförslag

Du kan vara med och hjälpa universitetsbiblioteket att förbättra våra samlingar genom att lämna förslag på böcker som du saknar och du vill att vi ska köpa in.

Inköp av facklitteratur

Kolla först upp att boken du vill köpa in inte är utlånad för tillfället med bibliotekets söktjänst Primo innan du skickar ditt inköpsförslag.

Biblioteket köper bara in böcker, tidskrifter och andra medier som har en klar anknytning till forskning och utbildning på Örebro universitet.

Inköp av skönlitteratur

Skönlitteratur köps in till forskning och undervisning men även i viss mån för bildning och nöje. Liksom facklitteraturen genomgår materialet en bedömning för att nå bibliotekets krav på kvalitet och relevans.

Vill du reservera boken om den köps in?
Om boken inte går att köpa önskar jag beställa den via fjärrlån (gäller endast universitetets forskare och studenter)

Med detta inköpsförslag samtycker jag till att mina uppgifter i förslagsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som förslagsförfrågan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta biblioteket@oru.se.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.