This page in English

Fjärrutlån till andra bibliotek

Universitetsbibliotekets litteratur lånas kostnadsfritt ut till andra svenska bibliotek, företagsbibliotek och företag samt till nordiska bibliotek.

Bibliotek utanför Norden debiteras med IFLA-voucher enligt gällande prislista utlagd på webben. Utländska företag, även nordiska, debiteras enligt gällande prislista utlagd på webben. Kopior av artiklar debiteras enligt gällande prislista utlagd på webben.

Följande kategorier debiteras inte:

 • bibliotek inom Örebro län
 • universitets- och högskolebibliotek som inte debiterar oss
 • bibliotek som ingår i NORFRI-samarbetet

Följande medier lånas inte ut till andra bibliotek:

 • Referensböcker
 • Kurslitteratur
 • Nyutgiven skönlitteratur
 • Uppsatser (för inköp och kopiering hänvisas till respektive institution)
 • Tidskrifter (varken enstaka nummer eller hela årgångar)
 • Videofilmer
 • Böcker ur Karolinska skolans boksamling
 • Böcker ur Närkesamlingen
 • Litteratur ur EDC-samlingen enligt särskilda bestämmelser

Tidskriftskopior från fulltextdatabaser skickas inte till företagsbibliotek eller direkt till privatpersoner enligt avtal.

Normala lånetiden för böcker är tre veckor. Mikrofilmer lånas ut på 10 dagar.