Tillfällig åtkomst till material från Kungliga biblioteket

Forskare och forskarstudenter kan undervårterminen 2021 få fortsatt tillgång till upphovsrättsligt skyddat material från Kungliga Biblioteket (KB) på distans. Avtalet gäller fram till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.

Det som omfattas är böcker (ej kurslitteratur), material ur bildsamlingen samt audiovisuellt material.

De som får göra beställningar är studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- eller magisternivå) samt forskarstudenter och forskare. 

Beställning av böcker och bilder görs genom de formulär som finns på webbsidan Lån från andra bibliotek där du väljer Beställ bok eller Beställ artikel beroende vilket material du önskar låna. När din beställning görs kontrolleras att du har rätt behörighet för att ha tillgång till det material du efterfrågar.

Det audiovisuella materialet beställs direkt i tjänsten Svensk mediedatabas av forskare som registrerat sig för beställningar i denna databas.