This page in English

Personal vid Medicinska biblioteket

Välkommen att kontakta personalen vid Medicinska biblioteket. Kontaktuppgifter hittar du i listan nedan.

Linda Bejerstrand

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Linda Bejerstrand

E-post:

Telefon: 019 303285

Rum: C1108

Linda Bejerstrand

Karin Emilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Karin Emilsson

E-post:

Telefon: 019 302172

Rum: C1106

Karin Emilsson

Liz Holmgren

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: C1114

Liz Holmgren

Gunilla Källman

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gunilla Källman

E-post:

Telefon: 019 303242

Rum: C1110

Gunilla Källman

Elias Olsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post:

Telefon: 019 303315

Rum: C1112

Elias Olsson