This page in English

Elias Olsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: ZWxpYXMub2xzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303315

Rum: X1112

Elias Olsson

Om Elias Olsson

Elias Olsson är bibliotekarie på medicinska biblioteket på Campus USÖ som är en del av Universitetsbiblioteket.

Undervisning och handledning
Elias är kontaktbibliotekarie för medicin. I detta uppdrag ingår att stärka studenters informationskompetens och källkritiska förmåga. Detta sker främst genom undervisning och handledning i informationssökning samt i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote på läkarprogrammet och mastersprogrammen i medicin.

Han har också undervisning och handledning med doktorander och forskare i informationssökning och referenshantering.

Sökuppdrag
Elias arbetar mycket med att göra databassökningar åt forskare. Sökstrategierna utformas i samråd med forskaren. Omfattningen varierar från mindre sökningar till mer omfattande sökningar för systematiska översikter.

Stöd till Region Örebro läns personal
Medicinska biblioteket har i uppdrag att leverera bibliotekstjänster åt Region Örebro läns personal. I det sammanhanget arbetar Elias med sökuppdrag, undervisning och handledning. Utöver detta ingår han också i teamet som arbetar med att säkerställa att sjukvårdspersonalen har tillgång till elektroniska vetenskapliga tidskrifter och databaser genom Medicinska e-biblioteket.