This page in English

Karin Emilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 302172

Rum: C1106

Karin Emilsson

Om Karin Emilsson

Karin arbetar som bibliotekarie på Medicinska biblioteket. Hennes främsta arbetsuppgifter är inköp av litteratur, fjärrlån och handledning i informationssökning.