This page in English

Karin Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: a2FyaW4uZW1pbHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 302172

Rum: X1114

Karin Emilsson

Om Karin Emilsson

Karin arbetar som bibliotekarie på Medicinska biblioteket. Hon arbetar med handledning i informationssökning, främst till personal vid Region Örebro län, och stöttning till forskare vid större litteratursökningar, t.ex. systematiska översikter. Karins arbetsuppgifter består även av inköp av litteratur och hantering av fjärrlån.