Svenska tidningar

Digitaliserade svenska tidningar. Tidningar som är äldre än 100 år är fritt tillgängliga, men tidningar från de senaste 100 åren kan bara läsas på en särskild dator på huvudbiblioteket.

Dagstidningsdatorn finns i ett separat rum på huvudbiblioteket (U1165). Rummet kan endast användas under våra öppettider.

Bokning och datorinloggning

Studenter bokar tidningsdatorn genom att boka grupprum U1165 via KronoX. Övriga bokar genom att kontakta huvudbibliotekets informationsdisk, gärna minst en arbetsdag i förväg.

Studenter loggar in på datorn med sitt vanliga studentkonto (EDU-konto).

Allmänhet loggar in med ett datorkonto för allmänheten. Personal i informationsdisken hjälper dig skapa ett sådant. Medtag legitimation.

Anställda vid Örebro universitet behöver i förväg beställa EDU-konto via IT-support för att kunna logga in på tidningsdatorn. Detta kan inte göras av biblioteket.

Stöd till forskare

Forskare vid Örebro universitet som inte kan besöka biblioteket kan få artiklar skickade via e-post. Sök fram den/de artiklar du önskar via Svenska tidningars söktjänst och skicka sedan en beställning till fjarrlanebestallningar@oru.se. Biblioteket söker fram artiklarna, laddar ner och skickar dem till dig via e-post.

Till databasen Till databaslistan

På denna sida finns förteckningar över vilka tidningar och tidskrifter och årgångar som ingår i databasen. Välj antingen Digitiserade dagstidningar eller Digitiserade tidskrifter.

Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på ca 4 månader.

Skicka via e-post

För att kunna skicka kopior via e-post behöver du vara inloggad med ett personligt konto på Svenska tidningar. När du är inloggad med personligt konto visas en kuvert-ikon i menyn ("Skicka tidningssida med e-post").

Skriva ut

Studenter och allmänhet som vill skriva ut behöver ha fyllt på pengar på sitt utskriftskonto. Information om utskrifter finns på bibliotekets webbplats oru.se/ub under Utskrift och kopiering.

För personal rekommenderar vi att skicka kopior via e-post, för att sedan göra utskriften från en ORU-dator. (Det finns även möjlighet att skriva ut från tidningsdatorn, men då behöver du fylla på pengar för utskrifter på ditt EDU-konto.)

Tjänsten Svenska tidningar får endast användas genom det avsedda gränssnittet och genom de funktioner som gränssnittet erbjuder. Detta innebär bland annat att tidningssidor endast går att ladda ned en åt gången. Användare som kringgår detta kommer att stängas av för att skydda övriga användares möjligheter att använda tjänsten.

Om för många artiklar öppnas eller för många mail skickas kommer tjänsten stängas ner under en period.

Av IT-säkerhetsskäl är det inte tillåtet att spara material på USB-sticka, filserver, molntjänst eller andra lagringsmedium.