This page in English

Bokbeställningar och reservationer för distansstudenter boende utanför Örebro

Du som går en distanskurs vid Örebro universitet och är bosatt utanför Örebro kan du få dina böcker hemskickade. Du beställer själv böckerna via bibliotekets söktjänst Primo.

Först måste du skaffa ett Universitetskort. Kortet beställer du här. Aktivera Universitetskortet som lånekort på Studenttjänster.

Innan första bokbeställningen behöver du kontakta biblioteket för att få tillgång till servicen. Mejla till biblioteket@oru.se och meddela att du är distansstuderande och vill komma igång med beställningar. Efter att ha fått bekräftelse från biblioteket beställer du dina böcker i bibliotekets söktjänst Primo.

Beställning av bok som finns på universitetsbiblioteket 

Sök fram boken i bibliotekets söktjänst Primo. Reservera boken i Primo. Välj under hämtställe att boken ska skicka hem. Om boken är utlånad ställs du i kö, och får boken hemskickad så fort det blir din tur att låna den.

Boken skickas utan kostnad till hemadressen. Returportot bekostas av dig som lånar. Tänk på att skicka tillbaka böckerna i god tid eftersom de ska vara biblioteket tillhanda på återlämningsdatumet. Lånetiden för kurslitteratur (7 dagar) utökas med 6 dagar för distansstudenter för att ge tid för postgång.

Campus Örebro

Örebro universitet
Universitetsbiblioteket
701 82 ÖREBRO

Böcker/paket som väger mer än 2 kg skickas till:
Örebro universitet
Universitetsbiblioteket
Godsmottagning F
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro

Campus Grythyttan

Örebro universitet
Campus Grythyttan
Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek
Box 1
712 02 Grythyttan

Böcker/paket som väger mer än 2 kg skickas till:
Örebro universitet
Campus Grythyttan, Måltidens Hus i Norden
Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek
Sörälgsvägen 2
712 60 Grythyttan

Böcker skickas endast inom Sverige.

Beställning av tidskriftsartiklar som universitetsbiblioteket har i tryckt form

Tryckta tidskrifter hittar du i Primo. Artiklar ur tidskrifter som finns i tryckt form på universitetsbiblioteket beställs via beställningsformuläret. Kopia av artikeln skickas utan kostnad. Kopior på artiklar skickas även utanför Norden.

För hjälp vid lån kontakta Malin Widén, tel: 019-30 13 88, eller Informationsdisken 019-30 32 40, e-post: biblioteket@oru.se

Beställning av bok/artikel som universitetsbiblioteket inte har

Böcker som inte finns på universitetsbibliotekets samlingar kan lånas in från ett annat bibliotek genom fjärrlån. Fyll i formuläret för Fjärrlån- beställ bok. Boken skickas utan kostnad till hemadressen. Returportot bekostas av den som lånar.

Tidskriftsartiklar ur en tidskrift som inte finns på universitetsbiblioteket kan beställas som kopior. Fyll i formuläret för Fjärrlån- beställ artikelkopia. Artikeln skickas till hemadressen. Kostnad se prislista

För hjälp vid fjärrlån kontakta: fjarrlan@oru.se