This page in English

Magasinsbeställningar

Visst material finns förvarat i bibliotekens magasin. Materialet behöver beställas innan du kan få tillgång till det.

Huvudbiblioteket

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs genom bibliotekets söktjänst Primo.

  • Hämtning av material från Gamla källarmagasinet och Juridiska magasinet  (jurmag) görs av bibliotekets personal en gång om dagen, måndag–fredag. Beställning som har gjorts senast kl. 10.15 kan hämtas efter kl. 13.00. Böcker som hämtas från magasin ställs på reservationshyllan, uppställda på titel. Tidskrifter efterfrågas i informationsdisken. Beställt material måste hämtas inom fyra dagar.
  • Material från Mörnersamlingen och K-G Walls bibliotek hämtas upp från magasinet inom tre vardagar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.
  • Material från övriga specialsamlingar finns tillgängligt inom 24 timmar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.

Beställningar till Medicinska biblioteket

Material som finns placerade i huvudbibliotekets magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs i Primo. Välj hämtställe Medicinska biblioteket. Tidskrifter som finns på huvudbiblioteket skickas inte, utan de måste läsas på plats.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Kontakta personalen i informationsdisken så får du hjälp med beställning av böcker från magasinet.