This page in English

Magasinsbeställningar

Huvudbiblioteket

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs genom bibliotekets söktjänst Primo.

  • Hämtning av material från Gamla källarmagasinet och Juridiska magasinet görs av bibliotekets personal en gång om dagen, måndag-fredag. Beställning som har gjorts senast kl 10.15 kan hämtas efter kl 13.00.
    Böcker som hämtas från magasin ställs på reservationshyllan, uppställda på titel. Tidskrifter efterfrågas i informationsdisk.
     Beställt material måste hämtas inom fyra dagar.
  • Material från Mörnersamlingen och K-G Walls bibliotek hämtas upp från magasinet inom tre vardagar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.
  • Material från övriga specialsamlingar finns tillgängligt inom 24 timmar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.

Notbiblioteket

Eftersom notbiblioteket endast är öppet för anställda och studenter på Musikhögskolan kan den som inte har tillgång beställa fram notmaterial för hämtning på Huvudbiblioteket. Vänd dig till huvudbibliotekets informationsdisk eller klicka här för att komma till beställningsformuläret

Medicinska biblioteket

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs i Primo. Välj hämtställe Medicinska biblioteket. Tidskrifter som finns på Huvudbiblioteket skickas inte, utan de måste läsas på plats på Huvudbiblioteket.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, Campus Grythyttan

Kontakta personalen i informationsdisken så får du hjälp med beställning av böcker från magasinet.