This page in English

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns på biblioteket kan lånas in från andra bibliotek för dig som är student eller anställd vid Örebro universitet eller anställd vid Region Örebro län.

Biblioteket fjärrlånar endast material i studie- och/eller forskningssyfte. Material som redan finns på biblioteket, men som för tillfället är utlånat, lånas inte in. Material som finns elektroniskt lånas inte heller in.

Har du frågor om fjärrlån?

Har du frågor om fjärrlån? Kontakta This is an email address