This page in English

Lån från andra bibliotek

Böcker och artiklar som inte finns på biblioteket kan lånas in från andra bibliotek för dig som är student eller anställd vid Örebro universitet eller anställd vid Region Örebro län. Biblioteket fjärrlånar endast material i studie- och/eller forskningssyfte. Material som redan finns på biblioteket, men som för tillfället är utlånat, lånas inte in. Material som finns elektroniskt lånas inte heller in.

Under sommaren kommer möjligheten för beställning av fjärrlån att vara begränsad.

Prislista för fjärrlån

Studenter

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar från USA: 350 kr 
Doktorsavhandlingar från andra länder utanför Sverige: det faktiska priset 
Kostnaden för fjärrlån ska betalas inom en månad.

Lärare, forskare och doktorander

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt 
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar från USA: 350 kr
Doktorsavhandlingar från andra länder utanför Sverige: det faktiska priset

Externa kunder, till exempel företag

Böcker från bibliotek i Sverige: 150 kr 
Böcker från bibliotek utanför Sverige: 300 kr
Artikelkopior från bibliotek i Sverige, 1-20 sidor: 100 kr
Snabbservice av artikelkopior från bibliotek i Sverige, 1-20 sidor: 200 kr
Artikelkopior från bibliotek utanför Sverige, 1-20 sidor: 200 kr
Snabbservice från bibliotek i övriga länder, 1-20 sidor: 300 kr
Doktorsavhandlingar från USA: 350 kr 
Doktorsavhandlingar från andra länder utanför Sverige: det faktiska priset 

Kostnad för ej återlämnade fjärrlån

Kostnad 500 kr per bok.