This page in English

Lån från andra bibliotek

Böcker och artiklar som inte finns på biblioteket kan lånas in som fjärrlån från andra bibliotek för dig som är student eller anställd vid Örebro universitet eller anställd vid Region Örebro län.

Vad kan du låna?

Biblioteket fjärrlånar endast material i studie- och/eller forskningssyfte. Material som redan finns på biblioteket, men som för tillfället är utlånat, lånas inte in. Material som finns elektroniskt lånas inte heller in.

Beställning kan göras av enstaka artiklar men inte hela tidskriftsnummer. Artiklar som fjärrlånas tillhandahålls därefter alltid i tryckt format då det enligt upphovsrättslagen inte är tillåtet för biblioteket att vidarebefordra artiklar i elektronisk form.

Prislista för fjärrlån

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar utanför Sverige: det faktiska priset 

Kostnaden för fjärrlån ska betalas inom en månad.

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt 
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar utanför Sverige: det faktiska priset

Artikelkopior: Kostnadsfritt
Böcker: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar: Kostnadsfritt

Kostnad 500 kr per bok.