This page in English

Bemötandepolicy

Ditt möte med biblioteket ska kännas välkomnande och professionellt. Vi strävar efter att bemöta dig med respekt och lyhördhet.

Varje möte ska vara unikt och alla ska behandlas efter sina förutsättningar, men på lika villkor.

Universitetsbiblioteket tillämpar ett pedagogiskt förhållningssätt. I informationsdisken ger vi vägledning och visar dig metoder för att söka, värdera och använda information.