This page in English

Organisation

Örebro universitetsbibliotek leds av bibliotekschefen. Organisationen är indelad i tre enheter samt verksamhetsstöd.

Linda Östlundh

Befattning: Bibliotekschef Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Linda Östlundh

E-post:

Telefon: 019 303774

Rum: U2142

Linda Östlundh

Enheter

Enheten för lärande- och ämnesstöd

Enheten ger stöd till lärosätets studenter och personal i informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande. Enheten ansvarar även för lärandemiljöer och mötet med våra användare i biblioteken eller via telefon, e-post och chatt.

Enhetschef för Enheten för lärande- och ämnesstöd

Anna Boström

Befattning: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Anna Boström

E-post:

Telefon: 019 301458

Rum: U1138

Anna Boström

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post:

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post:

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall

Marit Hammarland

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marit Hammarland

E-post:

Telefon: 019 303213

Rum: U2154

Marit Hammarland

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post:

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder

Ulrika Johansson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ulrika Johansson

E-post:

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson

Elias Olsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post:

Telefon: 019 303315

Rum: X1112

Elias Olsson

Lina Puhakka

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Lina Puhakka

E-post:

Telefon: 019 303243

Rum: U1136

Lina Puhakka

Maria Axinge

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Maria Axinge

E-post:

Telefon: 019 302215

Rum: U1152

Maria Axinge

Marinette Grimbeek

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marinette Grimbeek

E-post:

Telefon: 019 302483

Rum: U1150

Marinette Grimbeek

Jasmina Kadic

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Jasmina Kadic

E-post:

Telefon: 019 303977

Rum: U1154

Jasmina Kadic

Dana Nilsson

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Dana Nilsson

E-post:

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Enheten för medier och vetenskaplig publicering

Enheten ansvarar för urval, inköp och tillgängliggörande av böcker och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. Enheten ansvarar för fjärrlån och abonnemang på databaser och andra e-resurser.

Forskarstödsgruppen inom enheten ansvarar för publikationsdatabasen DiVA samt ger stöd i frågor kring publiceringsprocessen, bibliometri, forskningsdata och öppen vetenskap (open access).

Enhetschef för Enheten för medier och vetenskaplig publicering

Camilla Göthberg

Befattning: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Göthberg

E-post:

Telefon: 019 303019

Rum: U2144

Camilla Göthberg

Moa-Lisa Björk

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Moa-Lisa Björk

E-post:

Telefon: 019 303312

Rum: U2130

Moa-Lisa Björk

Rolf Brangstad

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Rolf Brangstad

E-post:

Telefon: 019 303792

Rum: U2152

Rolf Brangstad

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post:

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Carina Fontana

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Carina Fontana

E-post:

Telefon: 019 303286

Rum: U2140

Carina Fontana

Veronica Fors

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post:

Telefon: 019 302165

Rum: U2136

Veronica Fors

Anders Fransson

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Anders Fransson

E-post:

Telefon: 019 303866

Rum: U2132

Claes Karlsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Claes Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson

Mårten Neander

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mårten Neander

E-post:

Telefon: 019 303855

Rum: U1142

Mårten Neander

Camilla Nilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson

Mariann Okoroha

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mariann Okoroha

E-post:

Telefon: 019 303938

Rum: U2150

Mattias Persson

Befattning: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mattias Persson

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson

Märta Sjöblom

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Märta Sjöblom

E-post:

Telefon: 019 303897

Rum: U2134

Märta Sjöblom

Eva Unden

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Eva Unden

E-post:

Telefon: 019 303874

Rum: U2146

Eva Unden

Malin Widen

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Malin Widen

E-post:

Telefon: 019 301388

Rum: U2138

Malin Widen

Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Medicinska biblioteket är personalbibliotek för Region Örebro läns anställda och ansvarar för elektroniska böcker och tidskrifter samt databaser för hela regionen. Medicinska biblioteket ger även stöd till personal och studenter vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Medicinska biblioteket ger stöd i bland annat informationssökning, referenshantering och gör även sökningar på uppdrag.

Biblioteket är genom avtal med Region Örebro län en del av universitetsbiblioteket och personalen inom regionen kan utnyttja bibliotekets alla tjänster. De medicinska bibliotek som finns vid Karlskogas och Lindesbergs lasarett har regionen som huvudman.

Enhetschef för Medicinska biblioteket

Gunilla Källman

Befattning: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gunilla Källman

E-post:

Telefon: 019 303242

Rum: X1110

Gunilla Källman

Linda Bejerstrand

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Linda Bejerstrand

E-post:

Telefon: 019 303285

Rum: X1108

Linda Bejerstrand

Karin Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Karin Emilsson

E-post:

Telefon: 019 302172

Rum: X1114

Karin Emilsson

Liz Holmgren

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: X1106

Liz Holmgren

Elias Olsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post:

Telefon: 019 303315

Rum: X1112

Elias Olsson

Verksamhetsstöd

Det gemsamma verksamhetsstödet ansvarar för digitala system, kommunikation, webb och marknadsföring.

Nadia Abdellah

Befattning: Kommunikatör Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Nadia Abdellah

E-post:

Telefon: 019 303997

Rum: U1156

Nadia Abdellah

Annette Johansson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Annette Johansson

E-post:

Telefon: 019 303771

Rum: U2185

Anders Nilsson

Befattning: Systemadministratör Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Anders Nilsson

E-post:

Telefon: 019 302205

Rum: U2183

Jesper Nordström

Befattning: Systembibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Jesper Nordström

E-post:

Telefon: 019 303292

Rum: U2181

Jesper Nordström

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Restauranghögskolans bibliotek ligger i Måltidens Hus på Campus Grythyttan. Biblioteket har unika samlingar inom ämnet måltidskunskap och värdskap.

Carola Tedenbring

Befattning: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Carola Tedenbring

E-post:

Telefon: 019 302007

Rum: M116

Carola Tedenbring

Göran Ternebrandt

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Göran Ternebrandt

E-post:

Telefon: 019 302002

Rum: M116

Göran Ternebrandt