Ansökan om universitetskort för distansstudenter

Fyll i nedanstående uppgifter för att få ett universitetskort som ger dig tillgång till:

  • Passerkort. Vid aktivering får du tillgång till allmänna entréer och utrymmen vid universitet. Du har även tillgång till de datorsalar som hör till den akademi/institution som du läser vid.
  • Universitetsbiblioteket. Vid aktivering får du bl. a. tillgång till att låna böcker, använda bibliotekets datorer samt komma åt databaser och övriga elektroniska resurser utanför campus.
  • IT service. Vid aktivering får du tillgång att låna bandspelare för intervju, digital videokamera, digital stillbildskamera, stativ, mikrofoner och annan kringutrustning för video och ljudinspelning. Viss utrustning kräver intyg från lärare eller handledare och skall bokas.

När du fått ditt universitetskort registrerar du kortet i Studenttjänster.

Samtliga fält är obligatoriska.

Ansökan om universitetskort för distansstudenter

Jag ska studera på distans:

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för beställning av universitetskort. Uppgifterna behandlas i systemet Episerver under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner ovanstående villkor