Ansökan om universitetskort för distansstudenter

Du behöver vara registrerad på en kurs för att vi ska kunna hantera din beställning. Skicka därför in din beställning efter att du har registrerat dig på din utbildning.

Här kan du läsa mer om registrering

Fyll i nedanstående formulär för att beställa ett universitetskort för distansstudenter. Du som redan studerar på plats kan hämta ditt kort i Studentcentrum i Långhuset, på Universitetsbiblioteket eller på IT-service i Långhuset.

När du har fått ditt universitetskort aktiverar du kortets funktioner i Studenttjänster:

  • Passerkort. Vid aktivering får du tillgång till allmänna entréer och utrymmen vid universitet. Du har även tillgång till de datorsalar som hör till den akademi/institution som du läser vid.
  • Universitetsbiblioteket. Vid aktivering får du bl. a. tillgång till att låna böcker, använda bibliotekets datorer samt komma åt databaser och övriga elektroniska resurser utanför campus.
  • IT service. Vid aktivering får du tillgång att låna bandspelare för intervju, digital videokamera, digital stillbildskamera, stativ, mikrofoner och annan kringutrustning för video och ljudinspelning. Viss utrustning kräver intyg från lärare eller handledare och skall bokas.

Ansökan om universitetskort för distansstudenter

Jag har möjlighet att hämta ut mitt kort själv:

 

 

Du behöver inte beställa ett Universitetskort!

Du kan hämta ut ett kort från Studentcentrum, IT-service eller Universitetsbiblioteket på Campus Örebro. Om du studerar i Grythyttan kan du besöka biblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan.

 

 

 

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för beställning av universitetskort. Uppgifterna behandlas i systemet Episerver under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner ovanstående villkor