This page in English

Förseningsavgifter

Gäller från och med 2017-04-03

Förseningsavgifter- fr o m första försenade dag

Kurslitteratur (1 veckas lånetid) 10 kr/dag (gäller alla låntagarkategorier)
Kursreferensbok (daglån) 100 kr/dag
Övriga lån 10 kr/dag

Nyckel till förvaringsskåp 10 kr/dag
Maxbelopp/person 500 kr

Kortet spärras vid en avgift på 100 kr

 

Kostnad för ej återlämnat lån

500 kr/bok faktureras som ersättningsavgift. Som alternativ till avgiften kan ett ersättningsexemplar av boken köpas in och lämnas till biblioteket.

Utöver det fakturerade beloppet måste förseningsavgiften alltid betalas.
Borttappad nyckel till förvaringsskåp 300 kr

 

Betalning av avgifter

Förseningsavgifter betalas med kort i informationsdiskarna på våra bibliotek eller på webben via ditt bibliotekskonto

Ersättningsavgifter för borttappade böcker betalas enligt anvisningar på fakturan.