This page in English

Låna

Örebro universitetsbibliotek är öppet för såväl studenter, forskare och anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län som allmänheten. Här får du tillgång till över 200 000 fysiska böcker som du kan låna helt kostnadsfritt.

Vill du låna en bok? Gör så här:

  1. Sök fram boken du vill låna i Primo. Söktjänsten Primo innehåller universitetsbibliotekets böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv. Är alla exemplar utlånade går boken att reservera.  
  2. Klicka på bokens titel i träfflistan för info om hyllplacering och uppställningsord. Klicka på karta för att se våningsplan och bokens ungefärliga placering.
    Har boken ”Placering: mag” behöver du logga in och göra en magasinsbeställning.
  3. Hämta boken i hyllan. 
  4. Låna boken i utlåningsautomaten med lånekort eller personnummer och din pinkod. Pinkod kan bytas via ”Mina lån och reservationer”
  5. När du har lånat boken får du ett kvitto via e-post. Var uppmärksam på att olika böcker har olika lånetider. På ”Mina lån och reservationer” kan du hålla koll på dina lån, förnya och betala förseningsavgifter.

Reservera böcker som personal

Som anställd vid Örebro universitet eller vid Region Örebro län kan du reservera böcker som finns inne på biblioteket och sen finns att hämta när du fått e-postmeddelande om det. Tyvärr kan vi inte erbjuda samma service till studenter och allmänhet.

Återlämning av böcker

Lämna tillbaka böckerna i de bokinkast som finns i anslutning till alla bibliotek. Har du svårt att ta dig till biblioteket för att lämna tillbaka kan någon annan alltid lämna in dina böcker. Fungerar inte det kan du även posta böckerna till oss. Adresserna till våra bibliotek hittar du på respektive biblioteks informationssida.

Kurslitteratur: 7 dagars lånetid.

Kursreferensböcker: daglån. OBS! Kursreferensböcker kan inte lånas om eller reserveras. Kursreferensböcker ska återlämnas på det bibliotek där de har lånats.

Övrig litteratur: 21 dagars lånetid.

Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut. Om den maximala lånetiden har uppnåtts, om du är spärrad för lån eller om kontots giltighetstid har gått ut görs ingen förnyelse och förseningsavgift utgår.

Böcker som återlämnas i återlämningslådorna utanför biblioteken avregistreras först följande dag.

Hand som håller upp lånekort vid en av låneautomaterna

Ansök om lånekort

Som student är ditt Universitetskort ditt lånekort.

Två studenter sitter vid datorer

Tillgång till e-resurser

Som student och anställd har du tillgång till flera elektroniska tidskrifter, elektroniska böcker och olika databaser.

Bild på gammal Örebrokarta

Magasinsbeställningar

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar

Bild på hyllan i huvudentren där nya böcker placeras

Nyinköpta böcker

Bibliotekets nyförvärv