This page in English

Bokbeställningar och reservationer för distansstudenter boende utanför Örebro

Om du är distansstudent vid Örebro universitet och bosatt utanför Örebro kan du få dina böcker hemskickade. Du beställer själv böckerna via bibliotekets söktjänst Primo.

Först måste du skaffa ett Universitetskort. Kortet beställer du här. Aktivera Universitetskortet som lånekort på Studenttjänster.

Innan första beställningen behöver du kontakta biblioteket för att få tillgång till servicen. Mejla till This is an email address och meddela att du är distansstuderande och vill komma igång med beställningar. Efter att ha fått bekräftelse från biblioteket beställer du dina böcker i bibliotekets söktjänst Primo.

Beställning av bok som Universitetsbiblioteket har och som finns inne

Sök fram boken i bibliotekets söktjänst Primo och kontrollera att den finns inne. Reservera boken i Primo. Välj under hämtställe att boken ska skicka hem.

Boken skickas utan kostnad till hemadressen. Returportot bekostas av dig som lånar. Tänk på att skicka tillbaka böckerna i god tid eftersom de ska vara biblioteket tillhanda på återlämningsdatumet. Lånetiden för kurslitteratur (7 dagar) utökas med 6 dagar för distansstudenter för att ge tid för postgång.

Adress:
Örebro universitet
Universitetsbiblioteket
701 82 ÖREBRO

Böcker/paket som väger mer än 2 kg skickas till:
Örebro universitet
Universitetsbiblioteket
Godsmottagning F
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro

Böcker skickas endast inom Norden.

Beställning av bok som universitetsbiblioteket har men som är utlånad

Om boken är utlånad kan den reserveras. Även då väljer du hämtställe hem.

Beställning av tidskriftsartiklar som Universitetsbiblioteket har i tryckt form

Tryckta tidskrifter hittar du i Primo. Artiklar ur tidskrifter som finns i tryckt form på universitetsbiblioteket beställs via beställningsformuläret. Kopia av artikeln skickas utan kostnad. Kopior på artiklar skickas även utanför Norden.

För hjälp vid lån kontakta Malin Widén, tel: 019-30 13 88, eller Informationsdisken 019-30 32 40, e-post: This is an email address

Beställning av bok/artikel som Universitetsbiblioteket inte har

Böcker som inte finns på universitetsbibliotekets samlingar kan lånas in från ett annat bibliotek genom fjärrlån. Fyll i formuläret för Fjärrlån- beställ bok. Boken skickas utan kostnad till hemadressen. Returportot bekostas av den som lånar.

Tidskriftsartiklar ur en tidskrift som inte finns på universitetsbiblioteket kan beställas som kopior. Fyll i formuläret för Fjärrlån- beställ artikelkopia. Artikeln skickas till hemadressen. Kostnad se prislista

För hjälp vid fjärrlån kontakta: This is an email address