This page in English

Vision, strategi och regelverk

Örebro universitet är ett lärosäte präglat av utveckling och arbetar för att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Vi har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling.
Läs mer om vår vision

En man pekar på en tavla inför en grupp människor.

Kvalitetsarbete

Verksamheten vid Örebro universitet ska kännetecknas av hög kvalitet. Kvalitets- och verksamhetsplaneringsprocessen är kärnan i universitetets kvalitetssystem.

Närbild på text i bokuppslag.

Regelverk

Här hittar du universitetets styrdokument, beslutade dokument som styr oss och/eller vårt myndighetsutövande.

På Örebro universitet är vi övertygade om att studenter kan och vill ta ansvar för sitt lärande.

Pedagogisk grundsyn

På Örebro universitet är vi övertygade om att studenter kan och vill ta ansvar för sitt lärande.

Tre studenter vid ett bord.

Utbildningsstrategi

Örebro universitet är ett bredduniversitet som erbjuder en mångfald av attraktiva professionsinriktade program och kurser.

Några studenter på promenad.

Hållbar utveckling

Vid Örebro universitet ska hållbar utveckling genomsyra hela verksamheten.

Världskarta

Internationalisering

Internationalisering är ett sätt för Örebro universitet att öka kvaliteten i hela sin verksamhet.

Person som bär på lagboken.

Person­uppgifts­lagen och allmänna handlingar

Information om hur vi hanterar personuppgiftslagen och allmänna handlingar.

Hand med penna som skriver på ett papper.

Aktuella upphandlingar

Som statlig myndighet ska Örebro universitet följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Här presenteras universitets aktuella upphandlingar.