This page in English

Om Örebro universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket ska i enlighet med universitetets vision bidra till ett framgångsrikt universitet och genom relevant informationsförsörjning för Region Örebro län bidra till en positiv utveckling av hälso- och sjukvården i regionen.

Det gör vi genom att:

  • Arbeta proaktivt i samarbete med våra målgrupper, med lyhördhet för deras behov och utifrån lärosätets prioriteringar
  • Tillhandahålla och tillgängliggöra relevanta informationsresurser för utbildning och forskning
  • Ge kvalificerat stöd i informationssökning och akademiskt skrivande i enlighet med universitetets pedagogiska grundsyn
  • Bidra till att stödja och synliggöra universitetets forskning under hela forskningsprocessen
  • Erbjuda en pedagogiskt utformad fysisk och digital lärandemiljö som främjar lärande och kreativitet

Verksamhetsidé fastställd den 1 november 2017