This page in English

Mörnersamlingen

Foto på en kakadua från ett uppslag ur en bok från Mörnersamlingen.

Birger Mörner (1867-1930) var konsul och författare, bland annat till historiska romaner och reseskildringar från Söderhavet, och samlade under sina tjänsteresor runt om i världen gamla, sällsynta och praktfulla böcker.

Birger MörnerBirger Mörners samling förvärvades 1928 av Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner som överlämnade den 1936 till Örebro stadsbibliotek. Läs mer om det och samlingarnas innehåll i Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner meddelande 1929. Mörnersamlingen är deponerad på Örebro universitetsbibliotek sedan 2001. Boksamlingen är sökbar via Libris och arkivmaterialet är katalogiserat i databasen Alvin.

Boksamlingen omfattar cirka 8 000 band. De många bokbanden från olika tider kan illustrera den tryckta bokens historia i Europa och ge skilda exempel på bokband och tryckteknik. I samlingen finns några inkunabler (böcker trycka före år 1501). Specialområden är personhistoria, geografi, resor och etnografika.

Arkivet med handskrifter, brev och manuskript omfattar cirka 16 hyllmeter. Samlingen innehåller brev skrivna av flera århundradens europeiska kulturpersonligheter, manuskript av svenska författare från 1700-talet och framåt i tiden, av utländska författare främst från Birger Mörners samtid. Samlingen vittnar också om Birger Mörners nära vänskap med tre av tidens svenska förgrundsgestalter: August Strindberg, Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. Man kan läsa mer om detta i ett projektarbete vid BHS ht 2005: Några brev från Gustaf Fröding till Birger Mörner om utgivandet av "En bok om Strindberg".

I ett hundratal böcker har han klistrat in brev eller andra originalhandlingar, (tryfferat böckerna), som på något sätt anknyter till dem. Två gästböcker från Mauritzberg, Birger Mörners vita slott, finns i samlingen liksom den så kallade stamboken. Stamboken överlämnades till Mörnersamlingen 1977 efter hovsångerskan Marianne Mörners död. Marianne Mörner, "Pyttan", var dotter till Birger Mörner. I Mörnersamlingen finns dessutom ett fyrtiotal akvareller och målningar av Verner von Heidenstam och andra. Flera av tavlorna målade av Heidenstam har österländska motiv - minne från orientresan 1876 - och motiv från Bibelns värld. Här finns också ett porträtt av Verner von Heidenstams första hustru Emilia Uggla. Dessutom ingår två tavlor målade av August Strindberg.

Vill du beställa fram material från Mörnersamlingen?

Materialet måste beställas fram vid eventuellt lån eller intresse. Det gör du genom att söka fram önskat material i vår söktjänst Primo, eller genom att kontakta This is an email address. En del av materialet från Mörnersamlingen kan kräva bevakad läsning, en bibliotekarie hör i så fall av sig till dig.

Foto av Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam som badar i havet Skalder i nakenskrud: Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam, ur Birger Mörners privata fotoalbum.