K.-G. Walls bibliotek

Foto på ett äldre bokuppslag med en torkad fyrklöver liggandes i mitten.

K.-G. Walls bibliotek innehåller nästan 4000 katalogiserade titlar, mestadels böcker samt en viss förekomst av småtryck och periodika. Samlingen utgörs till största delen av skönlitteratur och litteraturvetenskap; andra ämnen som förekommer i samlingen är konst, geografi, biografi, filosofi, historia, och språk.

Beställ en bok för läsning i biblioteket

Sök efter den aktuella titeln i söktjänsten Primo och gör en beställning från vårt magasin på den. Materialet kommer att hämtas av universitetsbibliotekets inom tre vardagar. Hemlån medges normalt inte.

K.G. Walls arkiv

Förutom biblioteket, lämnade K.-G. Wall även ett arkiv efter sig, vilket är placerat på Kungliga biblioteket.

Om Karl-Gunnar Wall

Karl-Gunnar Wall föddes i Julita 1910 som prästson. Sina gymnasiestudier genomförde K.-G. Wall i Örebro och tog 1930 studentexamen från latingymnasiet vid Karolinska läroverket. Efter studierna i Örebro läste han litteraturhistoria med poetik, nordiska språk och teoretisk filosofi vid Stockholms högskola där han tog en fil. kand. 1938.

Han började 1941 som biblioteksassistent i Katrineholm och blev 1944 stadsbibliotekarie, något han fortsatte vara till sin pension 1975. K.-G. Wall publicerade under sin livstid en mängd recensioner i Biblioteksbladet; bland hans produktion finns också ett antal översättningar, samt boken Samtal om Goethe, som bygger på en serie radioprogram tillsammans med Matts Rying.

K.-G. Wall avled 2006 och lämnade i sitt testamente sin boksamling till Örebro universitet.