This page in English

Låneavtal

Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort mot uppvisande av giltig legitimation. För dig som är student är universitetskortet ditt lånekort. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för att ingen annan använder ditt lånekort. Biblioteket skickar alla meddelanden via e-post.

Att låna

Alla lån ska registreras i utlåningsautomat eller i informationsdisken. Du är skyldig att återlämna boken i tid. Böckerna lämnas tillbaka i återlämningsmaskinen. Böcker som lämnas i bokinkastet vid huvudbibliotekets entré registreras först dagen därpå.

Vid 100 kronor i förseningsavgift spärras ditt lånekort och du kan inte låna eller göra omlån. Delbetalning av förseningsavgift tillåts ej.

Du är skyldig att göra adressändring. Som student gör du det via Studenttjänster. Övriga anmäler det direkt till biblioteket.

Lånetider, förseningsavgifter och fakturor

Kurslitteratur: 7 dagars lånetid. Förseningsavgiften är 10 kr per bok/dag. Max lånetid är 1 år.

Kursreferensböcker: daglån. På Huvudbiblioteket måste böckerna lämnas tillbaka innan biblioteket stänger samma dag som de lånats. På Medicinska biblioteket måste böckerna återlämnas innan ordinarie stängningstid dagen efter utlån. Förseningsavgift för kursreferensböcker är 100 kr per bok/dag. Dessa böcker kan inte lånas om eller reserveras.

Böcker från ordbokshyllan: 3 dagars lånetid. Dessa böcker kan inte lånas om eller reserveras. Förseningsavgiften är 10 kr per bok/dag

Övrig litteratur: 21 dagars lånetid. Förseningsavgiften är 10 kr per bok/dag. Max lånetid för studenter och allmänhet är 1 år. Max lånetid för anställda är 2 år.

Omlån: Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut. Förnyelse görs under förutsättning att den maximala lånetiden inte uppnåtts, att du är spärrad för lån eller att kontots giltighetstid har gått ut. Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse ut per e-post om att boken ska återlämnas. Påminnelsen skickas ut som en extra service. Du är själv skyldig att kontrollera lånetiden.

Kostnad för ej återlämnad eller skadad bok: Om boken inte återlämnas inom 40 dagar efter återlämningsdatum eller har blivit skadad är du ersättningsskyldig. Kostnaden för nyanskaffning av boken samt hanteringskostnad faktureras. För fullständiga uppgifter se bibliotekets prislista.

Borttappat lånekort

Borttappat universitetskort spärras i Studenttjänster. Förlust av bibliotekets lånekort anmäls till biblioteket.

Fjärrlån (lån från andra bibliotek)

För studerande och anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län kan litteratur som inte finns på biblioteket, både böcker och artiklar, lånas in från andra bibliotek inom eller utom Sverige. Endast litteratur som är avsedd för forskning eller studier kan fjärrlånas. Litteratur som redan finns på biblioteket lånas inte in. Beställning av fjärrlån görs via bibliotekets webbplats. Inlån av böcker som går att låna inom Norden är gratis. För beställning av artiklar och visst annat material betalar du en avgift enligt prislista. Lånetiden för fjärrlån varierar beroende på utlånande biblioteks låneregler. Lånetiden kan förkortas. Vid ersättning av borttappat fjärrlån gäller det utlånande bibliotekets ersättningskrav.

Distansstuderande

Speciell låneservice gäller för distansstuderande vid Örebro universitet. Lånetiden utökas med 6 dagars postgång. Gäller endast för distansstudenter med folkbokföringsadress utanför Örebro kommun.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. 

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera de lån som görs hos oss så måste alla som vill vara låntagare på biblioteket lämna vissa uppgifter till oss. De uppgifter som vi samlar in är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter används även vid fakturering av förseningsavgifter.

Uppgifterna lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via internet för bibliotekets personal. Vid hantering av förseningsavgifter så ges även universitetets ekonomiavdelning tillgång till uppgifterna. Inkassoföretag kan också få tillgång till uppgifterna om betalning av faktura uteblivit. De insamlade uppgifterna raderas så snart en låntagare inte anses aktiv.

Som låntagare kan du när som helst meddela oss på This is an email address att du inte vill vara låntagare längre. Förutsatt att inga aktiva lån eller avgifter finns hos biblioteket, så raderar vi då ditt lånekonto.

Lånereglerna kan revideras och du är skyldig att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Senaste versionen finns på bibliotekets webbplats.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta biblioteket. 

 

Rev. 2018-05-24 /Marie Danielsen, bibliotekschef