This page in English

Magasinsbeställningar

Huvudbiblioteket

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs genom bibliotekets söktjänst Primo.

  • Hämtning av material från Gamla källarmagasinet och Juridiska magasinet görs av bibliotekets personal en gång om dagen, måndag-fredag. Beställning som har gjorts senast kl 10.15 kan hämtas efter kl 13.00.
    Böcker som hämtas från magasin ställs på reservationshyllan, uppställda på titel. Tidskrifter efterfrågas i informationsdisk.
     Beställt material måste hämtas inom fyra dagar.
  • Material från Mörnersamlingen och K-G Walls bibliotek hämtas upp från magasinet inom tre vardagar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.
  • Material från övriga specialsamlingar finns tillgängligt inom 24 timmar. Materialet finns att hämta i informationsdisken.

Notbiblioteket

Eftersom notbiblioteket endast är öppet för anställda och studenter på Musikhögskolan kan den som inte har tillgång beställa fram notmaterial för hämtning på Huvudbiblioteket. Beställning sker via e-post till This is an email address. Material från notbiblioteket levereras till huvudbiblioteket inom tre vardagar. 

Medicinska biblioteket

Material som finns placerade i magasin eller i särskilda specialsamlingar beställs i Primo. Välj hämtställe Medicinska biblioteket. Tidskrifter som finns på Huvudbiblioteket skickas inte, utan de måste läsas på plats på Huvudbiblioteket.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, Campus Grythyttan

Kontakta personalen i informationsdisken så får du hjälp med beställning av böcker från magasinet.