Nyhetsartikel i dagspress

Detta är en checklista för grundläggande källkritik av nyhetsartiklar i dagspress. Om du har kommit lite längre i din utbildning och vill ha fördjupad information kan du klicka på pilarna intill rubrikerna.

Observera att checklistan gäller nyhetsartiklar som gör anspråk på att rapportera en objektiv bild av en företeelse, alltså inte debattartiklar, krönikor eller recensioner.