This page in English

Drop-in i Studieverkstaden Lyktan

Foto på Studieverkstaden Lyktans lokal i huvudbiblioteket.

Universitetsbibliotekets stöd finns tillgängligt under hela din utbildning. Ett besök i vår drop-in kan hjälpa sig när du har svårt att på egen hand söka i olika databaser, hitta vetenskapliga artiklar eller skriva akademiska texter. Så tveka inte att besöka digital drop-in i Studieverkstaden Lyktan när du behöver.

Öppettider

Typ av handledning

Tid

Hjälp med akademiskt skrivande (svenska)

tisdag 10.00–12.00 
torsdag 12.00–14.00

Hjälp med informationssökning och Zotero måndag 10.00–12.00
tisdag 10.00–12.00 
onsdag 10.00–12.00
torsdag 12.00–14.00
Hjälp med akademiskt skrivande (engelska) torsdag 14.00–15.00

Studieverkstaden Lyktan har just nu sommarstängt. Alla verksamheter öppnar igen vecka 35.

På universitetsbibliotekets webb finner du både en skrivguide och ämnesguider som du kan använda dig av när du söker svar på dina frågor. Hittar du inte svaret där, eller kanske inte helt förstår svaret du hittar, kan du komma på vår drop-in och få mer hjälp med att reda ut dina frågor. Nedan finns mer information om hur du ska gå till väga. 

Detta kan du få hjälp med

Akademiska texter som du skriver i din utbildning. Handledningen riktar främst in sig på struktur och språk i din text. Du kan även få svar på frågor om skrivprocessen, källhänvisningar och referensteknik.

Att bygga en relevant sökstrategi. Handledningen riktar främst in sig på att hitta bra sökord, lämpliga databaser och att söka effektivt. Du kan även få hjälp med att bedöma vetenskaplighet i akademiska texter. Om du ska använda Zotero kan du på drop-in få en första instruktion till programmet.

Digital drop-in

Under rådande omständigheter kommer vår drop-in att ske digitalt över Zoom. Ovan har du våra öppettider och länkar till de olika zoom-rummen. När du klickar på länken kommer du först till ett digitalt väntrum och släpps sedan in i själva handledningsrummet när det är din tur. Läs instruktionerna nedan innan du klickar dig vidare.

I väntrummet hamnar du i en digital kö tills du blir insläppt av handledaren i själva handledningsrummet. Du måste ha på ljudet och kameran på ditt digitala verktyg under handledningen. Under tiden du väntar ska du förbereda din fråga en extra gång. Om du ska dela material under handledningen förbereder du detta genom att ha det öppet på det digitala verktyg, förslagsvis en dator, som du använder. Du ska även öppna chatten i väntrummet om handledaren vill nå dig med information eller vägledning medan du väntar. Om du skriver ihop med någon kan ni båda bli insläppta i rummet samtidigt. Ni behöver inte sitta på samma plats.

Under handledningen är det bara du själv, eventuellt den du skriver ihop med, tillsammans med handledaren i det digitala rummet. Ingen annan ser eller hör det ni pratar om eller vad du har för frågor. Handledningen sker under ungefär en kvart, så det är viktigt att du är väl förberedd.  

Du börjar med att tala om vad det är du behöver hjälp med och sedan utgår handledningen från det. Både du och handledaren kan dela skärm och på så sätt underlätta handledningen. Vi ger dig hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom det du har frågor kring, hjälper dig att se hur exempelvis en text eller en sökning kan förbättras och ger dig verktyg för att på egen hand kunna arbeta vidare.  

Efter din handledning har du verktyg med dig för att på egen hand arbeta vidare med din akademiska text eller informationssökning. Du har möjlighet att återkomma på drop-in vid fler tillfällen under dina studier. Det finns inga begränsningar i antalet tillfällen. Men tänk på att den hjälp du nu fått kan användas vidare under din utbildning. Ta vara på verktygen du får under handledningen, så att du nästa gång kan hjälpa dig själv.