Stöd till dig som har svenska som andraspråk

Foto på tre personer som sitter tillsammans vid ett bord

På den här sidan hittar du samlade resurser som kan underlätta akademiskt läsande och skrivande för dig som har svenska som andraspråk eller främmande språk.

Akademiskt skrivande

Att studera på ett annat språk är förstås en särskild utmaning utöver allt det som är krävande med universitetsstudier. Det brukar vara både mer ansträngande och tidskrävande att läsa och skriva på ett annat språk. Nedan hittar du ett aktuellt utbud av skrivstödstillfällen samt andra resurser som du kan ha nytta av i ditt akademiska skrivande. 

Vårterminen 2024

Under vårterminen anordnar Akademiskt skrivcentrum tre öppna skrivtillfällen för dig som har svenska som andraspråk eller skriver på engelska. Syftet är att erbjuda ett tillfälle där du kan arbeta med din text och där det finns utrymme för frågor om språk och språkriktighet. Varje skrivtillfälle är 90 minuter långt och bemannas av flera skrivhandledare. Du kan ansluta när du vill och stanna hur länge du vill. Aktuella datum och tider är:

 • Torsdag 11/4, kl. 10.15-11.45 (sal P245; även texter på engelska)
 • Tisdag 23/4, kl. 13.15-14.45 (sal U1191)
 • Onsdag 8/5, kl. 08.30-10.00 (sal U1191; även texter på engelska)

Eftersom antalet platser är begränsat, tillämpar vi principen först till kvarn. Ingen intresseanmälan behövs.

 • På webbplatsen Svenska Akademiens ordböcker finns följande:
  Svenska Akademiens ordlista (stavning och böjning)
  Svensk ordbok (betydelseordbok med fraser och idiom)
  Svenska Akademiens ordbok (historisk ordbok)

Svensk Ordbok och SAOL finns också som kostnadsfria appar till mobilen.

 • En svensk akademisk ordlista innehåller de 100 vanligaste akademiska orden med information om ordklass, böjning och betydelse. Här finns även en engelsk översättning och en korpus med exempel på ordens användning i en autentisk kontext.
 • Träna språk och grammatik på Göteborgs universitets lärplattform. Här finns både grammatikgenomgångar, självrättande quiz och länkar till öppna grammatikworkshoppar via Zoom som är tillgängliga för alla studenter.

Akademiskt läsande

Film om hur du kan använda verktyget Readlang från Tara Cull - ArchiEnglish.

Litteraturtips

Garlén, C. & Sundberg, G. (2016). Handbok i svenska som andraspråk (2 uppl.). Nationalencyklopedin och Språkrådet.

Karlsson, O. (red.) (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Liber & Språkrådet.

Montan, P. & Rosenqvist, H. (2013). Prepositionsboken. Liber.

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Svenska språknämnden och Norstedts.