This page in English

Student med funktionsnedsättning

Foto på en student som sitter vid en dator.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att få stöd och anpassningar under din studietid.

På Huvudbiblioteket finns det datorer med program och hjälpmedel för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Om du vill få hjälp med att använda programmen kan du kontakta Funka.

Talböcker via Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier ansvarar för att producera talböcker. Talböckerna finns att lyssna på via det digitala biblioteket Legimus. Universitetsbiblioteket registrerar ditt Legimuskonto och hjälper dig med dina frågor under din tid som student.

Alla har inte rätt till ett Legimuskonto. Ett krav är att du har en funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att läsa tryckt text. Ett krav är också att funktionsnedsättningen är varaktig, alltså att den inte går över.

Enligt upphovsrättslagen (17§) måste universitetsbiblioteket följa dessa regler.

Exempel på funktionsnedsättningar som kan ge svårigheter att läsa tryckt text:

 • läs- och skrivsvårigheter, som dyslexi
 • synnedsättning
 • fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning som gör det svårt att hålla en bok
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
 • tillfällig läsnedsättning på grund av till exempel skada eller sjukdom

Biblioteket kräver inget intyg men gör alltid en bedömning om du har rätt till ett Legimuskonto. Du kommer därför behöva svara på frågor om dina upplevelser av läsning. Du kan nekas konto om du inte anses uppfylla kraven.

Kontakta oss via formuläret nedan. Biblioteket återkommer till dig för att boka en tid. På mötet görs en bedömning. Om du uppfyller kraven får du ett konto och en introduktion till Legimus på samma möte. Mötet tar cirka 20–40 minuter.

Hur ser processen ut?

 1. Du skickar in en intresseanmälan via formuläret nedan.
 2. Biblioteket bokar en tid med dig.
 3. På mötet görs en bedömning om du uppfyller kraven.
 4. Du nekas eller får tillgång till ett konto.
 5. Tillsammans går vi igenom Legimus.

Intresseanmälan för Legimus-konto

Med denna ansökan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som förfrågan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontaktpersoner på Campus Örebro och Campus USÖ

Camilla Nilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson

Marit Hammarland

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marit Hammarland

E-post:

Telefon: 019 303213

Rum: U2154

Marit Hammarland

Rolf Brangstad

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Rolf Brangstad

E-post:

Telefon: 019 303792

Rum: U2152

Rolf Brangstad

Kontaktperson på Campus Grythyttan

Carola Tedenbring

Tjänstetitel: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Carola Tedenbring

E-post:

Telefon: 019 302007

Rum: M116

Carola Tedenbring