This page in English

Studera med funktionsnedsättning

Som student vid Örebro universitet har du möjlighet att få stöd under din studietid om du har en funktionsnedsättning. Här har vi samlat resurser som kan hjälpa dig.

Foto på studenter som sitter vid två bord och studerar.

Riktat pedagogiskt stöd

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka.

Foto på en person som sitter med hörlurar.

Talböcker via Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier ansvarar för att producera talböcker. Talböckerna finns att lyssna på via det digitala biblioteket Legimus.

Foto på två personer som tittar i en bok.

Boka skrivhandledning

Akademiskt skrivcentrum erbjuder dig som är student vid Örebro universitet olika former av stöd i akademiskt skrivande.

Foto på en person med hörlurar som sitter vid en dator.

Få texter upplästa med TorTalk

TorTalk är en talsyntes som läser upp den text som finns på skärmen.