This page in English

Service till dig som har en funktionsnedsättning

Alla med läsnedsättning har rätt att låna eller ladda ner anpassad kurslitteratur från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Få tillgång till talböcker med Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek som tillgängliggör talböcker och andra anpassade medier, och ger dig möjlighet att själv ladda ned inläst litteratur. Tjänsten är endast till för dig som har en läsnedsättning. Läs mer om vem som får använda tjänsten på legimus webbplats.

För att få tillgång till Legimus måste du först kontakta biblioteket. Det gör du enklast genom att skicka ett e-post till This is an email address. För att kunna använda talböcker via Legimus behöver du ett konto, detta gör biblioteket åt dig när vi har ett introduktionssamtal. Den information du delar med oss delas inte vidare till annan personal på universitetet, exempelvis lärare.

Hantering av personuppgifter

När du deltar i ett introduktionssamtal med Örebro universitet angående talboksservice innebär det att vi hanterar dina personuppgifter, vilket sker på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är alltså MTM som bestämt vilka personuppgifter som behöver registreras och är huvudansvariga för informationen i systemet för utlåning av talböcker. När vi skapar ett konto på Legimus åt dig registrerar vi ditt namn, personnummer och mejladress hos MTM. I avtalet som måste godkännas för att använda tjänsten ingår information om dataskydd. Läs mer om hur MTM hanterar dina uppgifter

På Huvudbiblioteket är datorerna i Läs- och skrivstudion i Studieverkstaden Lyktan utrustade med program och hjälpmedel för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Om du vill få hjälp med att använda programmen kan du kontakta Funka.

Kontaktpersoner på Campus Örebro och Campus USÖ

Rolf Brangstad

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Rolf Brangstad

E-post:

Telefon: 019 303792

Rum: U2152

Rolf Brangstad

Camilla Nilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson

Kontaktperson på Campus Grythyttan

Carola Tedenbring

Tjänstetitel: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Carola Tedenbring

E-post:

Telefon: 019 302007

Rum: M116

Carola Tedenbring