This page in English

Välkommen till Örebro universitetsbibliotek!

För att kunna använda många av bibliotekets tjänster behöver du först ha registrerat dig som student vid Örebro universitet. Vid registreringen får du ett ORU-konto som bland annat används för att logga in på bibliotekets datorer, boka grupprum och för att nå våra databaser och e-böcker hemifrån.

Introduktionsfilm från Örebro universitetsbibliotek.

Hand som håller i ett Universitetskort

Universitetskortet

På studenttjänster aktiverar du universitetskortet som lånekort. Du får kortet på Introduktionen eller hämtar det på Infocenter eller på biblioteket.

Två personer står vid ett ståbord och bläddrar i en bok.

Studentstöd

Du kan få stöd under hela din studietid med bland annat hur du hittar vetenskapliga artiklar och hur du bäst formulerar dig när du ska skriva uppsats.

Foto på en person som står bland bokhyllor och tar fram en bok.

Hitta böcker och tidskrifter

I Primo hittar du våra böcker, tidskrifter, artiklar och mer därtill. Du hittar lättast hit från startsidan på oru.se/ub

Foto på en person som sitter vid en dator omringad av bokhyllor.

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns sökbart och tillgängligt på biblioteket. Alla kursböcker på Örebro universitet finns att låna på biblioteket.

En hand håller en bok vid en utlåningsautomat

Låna böcker

Du lånar den bok du vill ha i våra utlåningsautomater. Kurslitteratur kan lånas 7 dagar och övriga böcker 21 dagar.

Bok med två papper på ett bord

Köa på en utlånad bok

Om en bok är utlånad kan du ställa dig i köp på den. Sök efter boken i Primo, logga in och klicka på "Reservation" under "Reservationsalternativ".

Foto taget på huvudbiblioteket utifrån

Öppettider

Våra öppettider varierar beroende på vilket bibliotek du vill besöka. Vi har därför samlat våra öppettider på en sida.

Närbild av ett par hörlurar som ligger på tangentbordet till en bärbar dator.

Studera med funktions-nedsättning

Du har möjlighet att få stöd under hela din studietid.