This page in English

Läs- och skrivguide

Foto på två studenter som sitter och pluggar.

På Akademiskt skrivcentrum i universitetsbiblioteket kan du ställa frågor om ditt akademiska språk och skrivande. Stödet erbjuds enligt principen ”hjälp till självhjälp” i tre steg: läs- och skrivguide – drop-in – bokad skrivhandledning.

Leta först efter svar på din fråga i läs- och skrivguiden. Här finns information om olika aspekter av akademiskt skrivande, som struktur, referatteknik, språkriktighet och stil. Om du inte hittar svaret här, är du välkommen att besöka vår drop-in och som sista steg boka skrivhandledning.

Illustration av tre böcker som ligger staplade på varandra

Läs målinriktat och effektivt

För att klara studierna behöver du utveckla din läsförmåga.

Illustration av en penna och en mobiltelefon

Anteckna för att minnas och lära

För att minnas och förstå det du läst eller hört behöver du anteckna.

Illustration av en dator.

Skriv och bearbeta din text

Bra text kräver planering, att du nyttjar feedback samt bearbetning.


Fyra personer sitter vid ett runt vitt bord

2. Drop-in

I drop-in-hjälpen får du svar på kortare frågor om din text.

Foto på två personer som sitter vid ett vitt bord med uppslagna böcker.

3. Boka skrivhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.