This page in English

Program för att hantera referenser

Referenshanteringsprogram gör det enklare att hålla reda på och skriva referenser, vilket sparar mycket tid. Biblioteket erbjuder två olika program, Zotero och EndNote, som vi också ger stöd och support till.

Båda programmen hjälper dig att spara, dela och infoga referenser och skapa referenslista enligt olika stilar.

Zotero är ett fritt tillgängligt program. Det är relativt lätt att använda och är därför det program vi generellt brukar rekommendera till studenter som skriver uppsats. Zotero är bland annat till för dig som

  • skriver din första uppsats
  • vill ha ett program som är enkelt att använda
  • skriver tillsammans med en annan student


EndNote är ett mer avancerat program som främst används på forskarnivå. Det kan dock vara lämpligt även för studenter på avancerad nivå om du till exempel

  • skriver något som eventuellt publiceras som en artikel
  • är beredd att lägga lite energi på att lära dig ett mer avancerat program
  • inte skriver ihop med någon annan student
  • samarbetar med en forskargrupp