This page in English

Boka skrivhandledning

Akademiskt skrivcentrum erbjuder skrivhandledning i akademiskt skrivande till alla studenter vid Örebro universitet. Krav på akademiska texter ökar efter hand och därför kan du när som helst under utbildningen behöva vår hjälp. Särskilt värdefull är skrivhandledning i början av dina studier och i samband med uppsatsskrivande. Därför är både nya och erfarna studenter välkomna att boka skrivhandledning, både enskilt och i grupp.

Bokad skrivhandledning fungerar som ett komplement till det stöd du får av lärare och handledare. Vi inriktar oss på struktur, stilnivå och språkriktighet i dina texter, men ger även råd om referatteknik, källhänvisning och layout. Vi handleder texter skrivna både på engelska och på svenska, men kan tyvärr inte ge handledning i vare sig ämnesinnehåll eller teori- och metodval. Vi erbjuder inte heller någon korrekturläsning av din text. Läs mer om hur bokad skrivhandledning går till innan du bokar en tid, så att du vet vad som förväntas av dig. Du kan nu boka handledning på plats, då genomförs den på Örebro universitetsbibliotek, eller digitalt över zoom.

Att boka en tid med en skrivhandledare är enkelt. Du klickar bara på "Boka skrivhandledning" längre ner på denna sida och väljer en ledig tid som passar dig. Du har möjlighet att boka skrivhandledning vid två tillfällen under en termin, men får bara boka en handledning i taget. Du måste även vara noga med att avboka tiden om du skulle få förhinder.

Om du har läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan du få anpassat skrivstöd. Du får gärna berätta om din funktionsnedsättning för den skrivhandledare du bokar tid med, så att handledningen anpassas till dina behov. Om du inte har kontakt med Funka, som ger särskilt pedagogiskt stöd till studenter, kan vi rekommendera att du tar kontakt med dem. Om du redan har kontakt med Funka kan du smidigt genom dem boka skrivhandledning med oss och behöver inte göra det genom vårt bokningssystem. Du har då möjlighet att boka fler än två tillfällen per termin och få förlängd handledningstid. Skrivhandledningen kan ske på Örebro universitetsbibliotek eller digitalt över Zoom.

När du har bokat en skrivhandledning kommer du bli kontaktad av skrivhandledaren och ni bestämmer på vilket sätt ni ska ses. Du ska inför den bokade skrivhandledningen skicka din text, tillsammans med instruktioner och frågor, till handledaren senast den tid ni kommit överens om.

Du kan få återkoppling på såväl ett utkast som en nästan färdig text. Det är ditt stödbehov som avgör. I ett utkast kan vi till exempel resonera om den övergripande strukturen och du kan få råd om hur du skriver väl sammanhållna och effektiva stycken eller hur du väver in olika röster i din text. I en nästan färdig text kan vi i stället fokusera på meningsbyggnad och ordval, men också se över den röda tråden och lära dig arbeta aktivt med textens informationsstruktur.

Vi går igenom sammanlagt ca 2 sidor av din text. Om texten är kortare än fyra sidor läser vi högst hälften. Sidorna behöver inte följa på varandra och du kan också välja att få återkoppling på delar av flera olika avsnitt. Om du bara har frågor om en aspekt av akademiskt skrivande, exempelvis endast om källhänvisningar, kan vi gå igenom flera sidor av din text. Var noga med hur du formulerar dina instruktioner eller frågor till handledaren, för de är vägledande in i och under handledningstillfället.

Under det bokade handledningstillfället är dina instruktioner in i handledningen i fokus genom hjälp till självhjälp. Det betyder att du förutom konkreta förslag på ändringar får verktyg för att utveckla ditt språk och skrivande. Dit når vi genom att vi gemensamt går igenom den del av texten du önskat, för att se vad som fungerar bra, vad du kan utveckla och hur du kan arbeta vidare på egen hand. När du lämnar den bokade handledningen, som pågår under 45 minuter, ska du känna att du har fått användbara redskap vidare i din textproduktion. Vi kommer avslutningsvis tala om eventuell vidare hjälp med handledning dels genom vår skrivguide och drop-in, dels genom möjligheten att boka ytterligare ett handledningstillfälle.

Efter din handledning har du verktyg med dig för att på egen hand arbeta vidare med din akademiska text. Om något är oklart efter handledningstillfället kan du alltid skicka en kompletterande fråga till den som handledde dig. Du kan även söka svaret i vår skrivguide eller komma på vår drop-in. Du har möjlighet att boka två handledningstillfällen under terminen och det andra tillfället behöver då inte vara bundet till samma akademiska text. Tänk på att de språkliga verktyg du nu fått tillgång till kan användas i alla dina akademiska texter under din utbildning. Lycka till med att färdigställa din text!