This page in English

Boka skrivhandledning

Foto på två personer som sitter vid ett bor med en uppslagen bok.

Akademiskt skrivcentrum erbjuder dig som är student vid Örebro universitet olika former av stöd i akademiskt skrivande. En av dem är möjlighet att boka skrivhandledning. Eftersom krav på akademiskt skrivande ökar efter hand kan du ha nytta av vår återkoppling under hela din utbildning.


Skrivhandledning under sommarmånaderna

Du som läser en av universitetets sommarkurser, har fått komplettering på en skrivuppgift eller får din uppsats behandlad i augusti har även i år möjlighet att boka skrivhandledning på sommaren under följande veckor:

  • fram till och med vecka 26
  • under vecka 31–35 (tiderna kommer ut i slutet av juli och kan alltså inte bokas tidigare)

Mer information om hur du bokar tid och förbereder dig inför handledningen finns nedan.


När du bokar skrivhandledning av texter på svenska eller engelska, inriktar vi oss på struktur, stilnivå och språkriktighet i din text, men du får även råd om referathantering och formalia. Vår handledning fungerar som ett komplement till stödet du får av dina lärare på kursen. Vi handleder därför varken ämnesinnehåll eller teori- och metodval. Nedan kan du läsa mer om hur du bokar tid och förbereder dig, hur ett handledningstillfälle går till och vad du behöver göra efteråt.

Boka skrivhandledning genom att välja en ledig tid och fylla i ett bokningsformulär. Ingången finns längre ned på sidan. Där kan du också välja mellan handledning på plats i huvudbiblioteket och i Zoom. Handledningstider läggs ut successivt, 2–3 veckor i förväg. Om du inte hittar några bokningsbara tider är du alltid välkommen att höra av dig till akademisktskrivcentrum@oru.se.

Du får boka skrivhandledning vid två tillfällen under en termin, men får bara boka en handledning i taget. Det innebär att du deltar i ett handledningstillfälle, och först därefter bokar nästa. Du som skriver en text tillsammans med en annan student, bokar en gemensam tid. Om du skulle få förhinder, tänk på att avboka eller boka om tiden snarast.

Om du har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan du få anpassat skrivstöd. Du får gärna berätta om din funktionsnedsättning för den skrivhandledare du bokar tid med, så att handledningen anpassas till dina behov. Om du inte är registrerad hos Funka, som ger särskilt pedagogiskt stöd till studenter, vill vi rekommendera att du kontaktar dem. Då kan du nämligen smidigt genom dem boka skrivhandledning med oss, i stället för att använda vårt bokningssystem. Du har då möjlighet att boka fler än två tillfällen per termin och få förlängd handledningstid. Handledningen kan ske i huvudbiblioteket eller i Zoom.

När du har bokat skrivhandledning blir du kontaktad av handledaren och får en länk till Zoom eller information om bokad lokal. Du blir ombedd att skicka in din text i god tid före handledningstillfället, tillsammans med uppgiftsanvisningar och lärarens kommentarer. Du får då välja ut ca 2 sidor och berätta vilken specifik utmaning du vill ha hjälp med för att komma vidare.

Du kan få återkoppling på såväl ett utkast som en nästan färdig text. Det är ditt stödbehov som avgör. I ett utkast kan vi till exempel resonera om den övergripande strukturen och ge dig råd om hur du skriver välsammanhållna och effektiva stycken eller hur du väver ihop olika källors röster med din. I en nästan färdig text kan vi i stället fokusera på meningsbyggnad och ordval eller formalia.

Syftet med skrivhandledning är att ge hjälp till självhjälp. Det betyder att du förutom konkreta förslag på ändringar i en del av din text får verktyg för att fortsätta utveckla ditt språk och skrivande. Det betyder även att vi inte erbjuder korrekturläsning. Under handledningen samtalar vi om eventuella problem som du upplever i ditt skrivande och går tillsammans igenom din text, för att se vad som fungerar bra, vad du kan utveckla och hur du kan arbeta vidare på egen hand. När du lämnar handledningen, ska du känna att du har fått användbara redskap för ditt akademiska skrivande.

Efter handledningen får du i lugn och ro gå igenom skrivhandledarens textkommentarer och sammanfattande råd. Det är du som har huvudansvaret för din text. Fundera därför över vad du vill använda och vilka ändringar du behöver göra i texten. Spara och utnyttja de verktyg du har fått på handledningen. Du kan ha nytta av dem även i andra akademiska texter under hela din utbildning. Om något är oklart tveka inte att skicka en fråga till den som handledde dig. Du kan även söka svaret på frågan i vår skrivguide eller besöka vår drop-in.

Lycka till med att färdigställa din text!

Om du har en snabb fråga, besök i stället vår drop-in eller skriv till akademisktskrivcentrum@oru.se.