This page in Swedish

Jesper Ekroth

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303886, +46 733 781366

Room: L2507

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2011). Skattesekretess i domstol. Skattenytt (4, bil. Akademisk årsskrift), 80-101.
Ekroth, J. (2010). Sekretessprövning i socialförsäkringsärenden. Förvaltningsrättslig Tidskrift (1), 25-47.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 1. Svensk skattetidning, 77 (9), 809-820.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 2. Svensk skattetidning, 77 (10), 901-917.
Ekroth, J. (2008). En metod för att fastställa sekretessens styrka. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 445-461.
Ekroth, J. & Fridström, T. (2008). Nödvändigt utlämnande enligt sekretesslagen 1:5. Förvaltningsrättslig Tidskrift (2), 153-189.
Ekroth, J. (2006). Ny bestämmelse i sekretesslagen till skydd för hälsa och sexualliv. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 399-411.
Ekroth, J. (2005). Några reflektioner angående förslaget till ny sekretesslag. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 401-426.
Ekroth, J. (2005). Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Förvaltningsrättslig Tidskrift (1), 35-61.

Books

Ekroth, J. & Fridström Montoya, T. (2014). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten: en introduktion (1ed.). Malmö: Égalité.
Ekroth, J. & Fridström, T. (2007). Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten?. Gothia Förlag AB.

Chapters in books

Ekroth, J. (2009). JO-ämbetet 200 år – en historisk tillbakablick. In: Jesper Ekroth och Kjell Swanström, JO - lagarnas väktare (pp. 101-131). Stockholm: Riksdagens ombudsmän - JO i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.
Ekroth, J. (1999). Några reflektioner angående konstitutionsutskottens granskning av regeringen. In: Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius, Makt utan motvikt: om demokrati och konstitutionalism (pp. 189-235). Stockholm: City University Press.

Doctoral theses, monographs

Ekroth, J. (2001). JO-ämbetet: en offentligrättslig studie. (Doctoral dissertation). Stockholm: Juridiska institutionen, Stockholms universitet.