This page in Swedish

Josef Zila

Title: Professor Emeritus School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: -

Josef Zila

Research subject

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books | 

Articles in journals

Elsner, B. , Smit, P. & Zila, J. (2008). Police Case-ending Possibilities within Criminal Investigations. European Journal on Criminal Policy and Research, 14 (2-3), 191-201.
Elsner, B. , Lewis, C. & Zila, J. (2008). Police Prosecution Service Relationship within Criminal Investigation. European Journal on Criminal Policy and Research, 14 (2-3), 203-224.
Jehle, J. , Smit, P. & Zila, J. (2008). The Public Prosecutor as Key-Player: Prosecutorial Case-Ending Decisions. European Journal on Criminal Policy and Research, 14 (2-3), 161-169.
Wade, M. , de Cavarlay, B. A. & Zila, J. (2008). Tinker, Tailor, Policy-Maker ... The Wider Context of Prosecution Service Work. European Journal on Criminal Policy and Research, 14 (2-3), 181-190.
Wade, M. , Aebi, M. , de Cavarlay, B. A. , Balcells, M. , Gilliéron, G. , Hakeri, H. , Killias, M. , Lewis, C. & et al. (2008). When the Line Is Crossed...: Path To Control and Sanction Behaviour Necessitating a State Reaction. European Journal on Criminal Policy and Research, 14 (2-3), 101-122.

Books

Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2019). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (5ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: Civilrätt, straffrätt, processrätt (4ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Lunell, E. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: ord och begrepp (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & Zila, J. (2017). Juridik: övningar, rättsfall, tentamen (2ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2015). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (3ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Persson, A. H. , Radetzski, M. & Zila, J. (2015). Juridik: övningar, rättsfall, tentamen (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2013). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (2ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother- Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2011). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (1ed.). Stockholm: Bonnier utbildning.
Jareborg, N. & Zila, J. (2010). Straffrättens påföljdslära (3ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Chapters in books

Zila, J. (2012). Prosecutorial powers and policymaking in Sweden and the other Nordic countries. In: Erik Luna, Marianne Wade, The prosecutor in transnational perspective. . Oxford University Press.
Zila, J. (2010). Bis in idem ...: om sanktionsavgifter och principen ne bis in idem i svensk rätt. In: Thomas Elholm, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils: glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. København: DJØF Forlag.
Zila, J. (2009). Sanctioning Powers of the Swedish Public Prosecution Service and Police. In: Peter Wahlgren, Criminal law (pp. 397-406). Stockholm: Stockholom Institute for Scandinavian Law.
Zila, J. (2008). Bidragsfusk i Sverige: historien om en kriminalisering. In: Thomas Elholm ..., Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve. Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundet.
Zila, J. (2008). Egenmäktighet med barn: (en straffrättslig studie). In: Lena Olsen, Åke Saldeen, Barn som aktörer: en slutpunkt (pp. 211-269). Uppsala: Iustus.