This page in Swedish

Sten Wistrand

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303804

Room: F2141

Sten Wistrand
Research subject

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Other | 

Articles in journals

Wistrand, S. (2017). Fakta, fiktion, faktion?: Elisabeth Åsbrinks Och i Wienerwald står träden kvar ur ett fiktionsteoretiskt perspektiv. Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, 2016: 137, 143-180.
Wistrand, S. (2014). Astrid Lindgrens "mest problematiska bok": Ontologi, genre och funktion i Sunnanäng. Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, 135, 163-203.
Wistrand, S. (2010). Vysotskij satte personlig frihet före flockens lag. Svenska Dagbladet, 25 juli.
Wistrand, S. (2009). Meyrink tog Golem ut i världen. Svenska Dagbladet, 23 maj.
Wistrand, S. (2009). Willy Kyrklund. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 85 (4), 359-364.

Articles, book reviews

Wistrand, S. (2013). Allvaret var Mrozeks clownmetod. Svenska Dagbladet, 20130824.
Wistrand, S. (2011). Litterärt etablerad och nygift: Hjalmar Bergmans brev II. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 87 (2), 186-187.
Wistrand, S. (2009). Väder och vind, trams och trivialiteter: Hjalmar Bergmans brev I. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 85 (2), 165-168.
Wistrand, S. (2007). Omvägens estetik: lättillgänglighet och komplexitet i Pär Rådströms sena verk. Tidskrift för litteraturvetenskap (3), 89-92.
Wistrand, S. (2006). Olle Widhe: Främlingskap. Etik och främlingskap i Willy Kyrklunds tidiga prosa. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 127, 499-507.

Chapters in books

Wistrand, S. (2020). E.T.A. Hoffmann: Det serapiontiska kammarrättsrådet. In: E.T.A. Hoffmann: Det främmande barnet och andra sällsamma historier (pp. 7-28). Ljungby: Hastur förlag.
Wistrand, S. (2019). En asteroid från Westfalen. In: Judeträdet (pp. 67-100). Ljungby: Hastur förlag.
Wistrand, S. (2016). Satiriker och esoteriker: novellisten Meyrink. In: Gustav Meyrink, Den violetta döden (pp. 7-24). Ljungby: Hastur förlag.
Wistrand, S. (2015). Prag - staden med det hemliga hjärtslaget: Gustav Meyrinks Valborgsmässa och det karnevaliska. In: Gustav Meyrink, Valborgsmässa (pp. 217-233). Ljungby: Hastur förlag.
Wistrand, S. (2014). Löste verkligen Sherlock Holmes fallet med det spräckliga bandet?: olika sätt att nalkas fiktion. In: Greger Andersson, Christina Carlsson Wetterberg, Carina Lidström, Sten Wistrand, Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (pp. 141-157). Örerbro: Örebro universitet.
Wistrand, S. (2013). Mannen i huset vid sista lyktan. In: Gustav Meyrink, Det gröna ansiktet (pp. 251-265). Ljungby: Hastur förlag.
Wistrand, S. (2013). Misantropi och tragedi hos Hjalmar Bergman och Sven Delblanc. In: Lars Ahlbom, Kerstin Dahlbäck, Svartsyn och humor: om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc (pp. 111-124). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Wistrand, S. (2012). Time for departure?: The principle of minimal departure - a critical examination. In: Göran Rossholm, Christer Johansson, Disputable core concepts of narrative theory (pp. 15-44). Bern: Peter Lang Publishing Group.
Wistrand, S. (2011). Minnen. In: Minnen / Memories / Vzpomínky / Spomienky: Swedish-Czechoslovak solidarity 1968-1989 (pp. 97-100). Stockholm: Embassy of the Czech Republic.
Wistrand, S. (2008). (Non)fiction - function - (non)narration: How to deal with works like Willy Kyrklund's Mästaren Ma?. In: Lars-Åke Skalin, Narrativity, fictionality, and literariness: the narrative turn and the study of literary fiction (pp. 177-200). Örebro: Örebro universitet.
Wistrand, S. (2007). Inledning. In: Marcus Willén, Gud är en av oss: om psalmdiktaren Anders Frostensons liv och författarskap (pp. 9-11). Örebro: Örebro universitet.
Wistrand, S. (2003). Den överskattade berättaren: hur ska vi förstå normen i en berättelse som Willy Kyrklunds Solange?. In: Lars-Åke Skalin, Berätten: en gäckande röst i texten (pp. 277-311). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Wistrand, S. (2003). "Ensam tvåsam - hoppsan!": Hur många karaktärer finns det egentligen i Willy Kyrklunds roman Tvåsam?. In: Lars-Åke Skalin, Ordet och köttet: om teorin kring litterära karaktärer (pp. 151-197). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Wistrand, S. (1998). Det kluvna jaget: Hjalmar Bergman och konstnärsrollen. In: Sten Wistrand, En sann europé - Hjalmar Bergman i ett internationellt perspektiv: Symposium i Örebro 1996 (pp. 225-254). Örebro: Högskolan i Örebro, Biblioteket.

Collections (editor)

Andersson, G. (ed.) , Carlsson Wetterberg, C. (ed.) , Lidström, C. (ed.) & Wistrand, S. (ed.) (2014). Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life and meaning 1).
Wistrand, S. (ed.) (1998). En sann europé - Hjalmar Bergman i ett internatationellt perspektiv: Symposium i Örebro 1996. Örebro: Högskolan i Örebro, Biblioteket (Skriftserie 65).

Conference papers

Wistrand, S. (2017). An esoteric vision of the world or a “shlock novel”?: Effect and function in Gustav Meyrink’s The Golem. Paper presented at Workshop on Western Esotericism and Literature, University of Gothenburg, Sweden, May 4-5, 2017.
Wistrand, S. (2016). The revenge of the uncanny?: Gustav Meyrink's The Golem and the question of genre. Paper presented at The Uncanny in Language, Literature and Culture. International Conference, Warsaw, Poland, September 30, 2016.
Wistrand, S. (2014). Gustav Meyrink’s The Golem and the question of genre. Paper presented at Gothic and Uncanny Explorations, Karlstad, 10-12 september, 2014.
Wistrand, S. (2014). Vem är ”Maja Lundgren” i Maja Lundgrens Myggor och tigrar?: Fakta och fiktion som ontologi, framställningssätt eller retorisk kommunikationsakt. Paper presented at Att skriva liv. Fakta, fiktion, feminism, Göteborg, 22-23 maj 2014.
Wistrand, S. (2012). Gap Filling in Narrative Fiction, a Critical Examination. Paper presented at International Conference of Narrative, Las Vegas, March 15-17, 2012.
Wistrand, S. (2012). Textens myggor och tigrar – fakta eller fiktion?. Paper presented at Forum för textforskning 7: Skrift och språk, Örebro 7-8 juni 2012.
Wistrand, S. (2011). Förvandlas Gregor Samsa till en skalbagge eller kackerlacka?: Olika sätt att nalkas fiktion. Paper presented at Berättande, liv, mening: Fakta - fiktion.

Doctoral theses, monographs

Wistrand, S. (1999). Att slås till insikt: Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Other

Wistrand, S. (2020). En upplysningskvinnas intryck av Sverige: Under strecket. Stockholm: Hb Svenska dagbladets AB & Co.(Svenska Dagbladet)