Örebro universitet bygger stark miljö

Fernanda Roca, Robert Brummer och Julia König vid Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), Örebro universitet

KK-stiftelsen vill på ett effektivt sätt stödja utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Genom att utveckla starka, samproducerande miljöer skapar lärosätena vetenskaplig styrka och hög samhällsnytta. Sådana forsknings- och utbildningsmiljöer kan ta en stark nationell och internationell position, och ge lärosätet en tydlig profilering.