Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Mer om skrivhandledning

Student eller doktorand?

På Akademiskt skrivcentrum kan du boka handledning, för att får hjälp med texter som du skriver i din utbildning. Skrivhandledning fungerar som ett komplement till det stöd du får av din lärare eller handledare.

Vad vi gör och inte gör

Vi inriktar oss främst på struktur, språk och stil i din text, men ger även råd om formalia och referatteknik. Däremot ger vi inte återkoppling på vare sig ämnesinnehåll eller metodval. Vi läser inte heller korrektur.

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom en del av din text och ger konkreta förslag på hur den kan förbättras. Du får också verktyg för att kunna utveckla ditt språk och skrivande.

Om du har kortare frågor eller behöver snabb hjälp, är du i stället välkommen på drop-in.

Skrivhandledning på distans

Du som läser på distans eller studerar på ett annat campus än huvudcampus är också välkommen att boka tid. Ange att du önskar få handledning via Skype eller e-post.