Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Skrivhandledning

Skrivhandledningen fungerar som ett komplement till den hjälp du får av din lärare. Vi inriktar oss främst på språk och stil, men ger även råd om textstruktur, formalia och referatteknik.

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom en
del av din text och ger konkreta förslag på hur den kan förbättras. Vi ger dig
också verktyg för att du ska kunna utveckla ditt språk och skrivande.

Du kan få handledning vid två tillfällen per termin.

Boka skrivhandledning

Här kan du som är student eller doktorand vid Örebro universitet boka handledning i akademiskt skrivande.

Skrivhandledning på distans

Du som läser på distans, studerar på ett annat campus eller tillfälligt befinner dig på annan ort kan få handledning via e-post. Våra skriftliga råd kan även kompletteras med ett samtal via telefon eller Skype.

Skriv till oss på This is an email address.