This page in English

Mer om skrivhandledning

Student eller doktorand?

På Akademiskt skrivcentrum kan du boka handledning, för att får hjälp med texter som du skriver i din utbildning, oavsett om det rör sig om en kort inlämningsuppgift, en uppsats eller en avhandling. Vi erbjuder både enskild handledning och grupphandledning.

Vad vi gör och inte gör

Skrivhandledning fungerar som ett komplement till det stöd du får av din lärare eller handledare. Vi inriktar oss främst på struktur och språk i din text, men ger även råd om referatteknik, källhänvisningar och layout. Däremot ger vi inte återkoppling på vare sig ämnesinnehåll eller metodval. Vi läser inte heller korrektur.

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom en del av din text och ger konkreta förslag på hur den kan förbättras. Du får också verktyg för att kunna utveckla ditt språk och skrivande.

Om du har kortare frågor eller behöver snabb hjälp, är du i stället välkommen på drop-in.

Skrivhandledning på distans

Du som läser på distans eller studerar på ett annat campus än huvudcampus är också välkommen att boka tid. Ange att du önskar få handledning via Skype eller e-post.