This page in English

Skrivhandledning

Att lära sig skriva akademiska texter tar tid och kräver övning. Du kan utveckla ditt skrivande med hjälp av goda förebilder i t ex ämnets vetenskapliga litteratur. Dessutom kan du boka skrivhandledning för att få konkreta råd om struktur och språk i just din text.

Student eller doktorand?

På Akademiskt skrivcentrum kan du få hjälp med texter som du skriver i din utbildning, oavsett om det rör sig om en kort inlämningsuppgift, en uppsats eller en avhandling. Vi erbjuder både enskild handledning och grupphandledning.

Vad vi gör och inte gör

Skrivhandledning fungerar som ett komplement till det stöd du får av din lärare eller handledare. Vi inriktar oss på struktur, stil och språkriktighet i din text, men ger även råd om referatteknik, källhänvisningar och layout. Däremot ger vi inte återkoppling på vare sig ämnesinnehåll eller metodval. Vi läser inte heller korrektur.

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi gemensamt går igenom en del av din text, för att se vad som fungerar bra och vad du kan utveckla. Förutom konkreta förslag på ändringar får du också verktyg för att kunna utveckla ditt språk och skrivande.

Om du har kortare frågor eller behöver snabb hjälp, är du i stället välkommen på drop-in.