This page in English

Funka – Studera med funktions­nedsättning

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd. Ta kontakt med Funka på Studentavdelningen för att få veta mer: This is an email address