This page in English

Funka – Studera med funktions­nedsättning

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd.