This page in Swedish

Anders Lunander

Title: Senior Lecturer School/office: Örebro University School of Business

Email:

Phone: +46 19 302125, +46 733 665519

Room: N4011

Anders Lunander
Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Reports | 

Articles in journals

Lunander, A. & Lundberg, S. (2012). Combinatorial Auctions in Public Procurement - Experiences from Sweden. Journal of Public Procurement, 12 (1), 81-109.
Lunander, A. & Lundberg, S. (2012). Different design - different cost: an empirical analysis of combinatorial public procurement bidding of road maintenance. Journal of Public Procurement, 12 (3), 407-422.
Lunander, A. & Nilsson, J. (2006). Combinatorial Procurement Auctions: A Collusion Remedy?. Rivista di Politica Economica, 1-2, 65-90.
Lunander, A. (2004). Konsten att jämföra pris och kvalitet. Ekonomisk Debatt, 32 (3), 3-5.
Lunander, A. & Nilsson, J. (2004). Taking the Lab to the Field: Experimental Tests of Alternative Mechanisms to Procure Multiple Contracts. Journal of Regulatory Economics, 25 (1), 39-58.

Chapters in books

Lunander, A. & Lindén, J. (1997). Riksgäldskontorets försäljning av statsobligationer och statsskuldväxlar - En utvärdering av auktionsformen (bilaga 2). In: Peter Englund, Statsskuldspolitiken: Betänkande av Statsskuldspolitiska utredningen (SOU 1997:66) (pp. 301-364). Stockholm: Fritzes.

Conference papers

Hultkrantz, L. & Lunander, A. (2011). Design of a combinatorial bidding market for Green Corridor freight. Paper presented at Kuhmo Nectar, Annual conference of the International Transportation Economics Association, Stockholm June 31 - July 1, 2011.

Reports

Karlsson, N. & Lunander, A. (2020). Choosing Opponents in Skiing Sprint Elimination Tournaments. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:6).
Carlén, B. , Hultkrantz, L. , Liu, X. , Lunander, A. , Mandell, S. , Mellin, A. , Nilsson, J. , Pyddoke, R. & et al. (2014). Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel: underlagsrapporter 1-10. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Lunander, A. (2009). En logisk fälla: Relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling. Stockholm: Konkurrensverket (Konkurrensverkets uppdragsforskning 2009:12).