This page in English

Anders Lunander

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302125, 0733 665519

Rum: N4011

Anders Lunander
Forskningsämne

Om Anders Lunander

Allmänt

Anders Lunander är docent i nationalekonomi och lektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 2001. Doktorsexamen är från Uppsala universitet.

Forskning

Anders forskning  har tidigare i huvudsak berört auktioner, med inriktning mot framförallt offentlig upphandling.  Under de senaste åren är hans forskning främst inriktad mot tillämpning av spelteori inom sport (sports economics).

Undervisning

Anders Lunander undervisar både makro- och mikroekonomisk teori på B- och C-nivå.  I undervisningsuppdraget ingår också att handleda uppsatser på kandidat och på mastersnivå.

Övriga uppdrag/bisyssla

Anders Lunander var tidigare knuten som konsult till företaget Trade Extensions AB, Uppsala (numera Coupa Software Sweden AB) . Företaget är världsledande vad gäller utveckling och implementering av mjukvara för stöd vid komplexa upphandlingar/förhandlingar och hantering av s.k. supply chains. Anders medverkade till att en rad offentliga myndigheter i Sverige och Danmark tillämpade  en mer effektiv upphandlingsmetodik, framförallt vid upphandlingar som varit uppdelade i flera mindre delar, så kallad kombinatorisk upphandling. Flera av dessa upphandlingar finns beskrivna i kortare rapporter (fallstudier). 

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter