This page in English

Anders Lunander

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302125, 0733 665519

Rum: N4011

Anders Lunander
Forskningsämne

Om Anders Lunander

Allmänt

Anders Lunander är docent i nationalekonomi och lektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 2001. Doktorsexamen är från Uppsala universitet.

Forskning

Anders forskning de senaste åren har i huvudsak berört auktioner, med inriktning mot framförallt offentlig upphandling.

Undervisning

Anders Lunander undervisar mikroekonomi på i princip samtliga kursnivåer, från introduktionskurser till doktorandkurser. I undervisningsuppdraget ingår också att handleda uppsatser på C-, D- och Mastersnivå men även att vara biträdande handledare för doktorander.

Övriga uppdrag/bisyssla

Anders Lunander är knuten som konsult till företaget Trade Extensions AB i Uppsala. Företaget är världsledande vad gäller utveckling och implementering av mjukvara för stöd vid komplexa upphandlingar/förhandlingar och hantering av s.k. supply chains. Mjukvaran används idag av många multinationella företag runt om i världen. Anders har medverkat till att en rad offentliga myndigheter i Sverige och Danmark har tillämpat en mer effektiv upphandlingsmetodik, framförallt vid upphandlingar som varit uppdelade i flera mindre delar. Flera av dessa upphandlingar finns beskrivna i kortare rapporter (fallstudier). Till fallstudierna.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter