This page in Swedish

Helena Hansson-Nylund

Title: Project Coordinator School/office: Grants Office

Email:

Phone: +46 19 303373

Room: E1220

Helena Hansson-Nylund
Research subject Research environments

About Helena Hansson-Nylund

Teaching

Crisis rhetoric, leadership and communication, academic writing and organizational communication.

Research

A rhetorical perspective on risk/crisis management and deliberation.

Collaboration

Swedish National Council for Nuclear Waste, Swedish Civil Contingencies Agency, Centre for Crisis Communication (CCC)

Research teams

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Hansson Nylund, H. (2008). Riskkommunikation och expertis i kärnavfallsfrågan: doktorandpresentation. Rhetorica Scandinavica, 46, 88-94.

Chapters in books

Hansson Nylund, H. (2015). En efterlysning: Gemensam etik för undervisning och kritik. In: Bengtsson, Erik; Buhre, Frida, Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet (pp. 61-71). Huddinge: Södertörns Högskola.
Hansson Nylund, H. (2013). Dialoger om fotbollsvåld: Förebyggande kriskommunikation. In: Vigsö, Orla, Mral, Brigitte, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (pp. 93-104). Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Hansson Nylund, H. (2013). Guido Bertolaso: den italienska krisberedskapen personifierad. In: Vigsø, Orla och Mral, Brigitte, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (pp. 67-80). Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mral, B. , Hansson Nylund, H. & Vigsö, O. (2010). Risk communication from a rhetorical perspective. In: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (pp. 53-71). Göteborg: Nordicom.
Hansson Nylund, H. (2009). Leadership Rhetoric of the ANC Women’s Leaguge: Vertical and Horisontal in Relation. In: Brigitte Mral, Nicole Borg & Philippe-Joseph Salazar, Women’s rhetoric  : argumentative strategies of women in public life. Sweden & South Africa (pp. 56-68). Åstorp: Retorikförlaget.

Conference papers

Hansson-Nylund, H. , Siegel, A. & Östlund, K. (2018). Rhetorical messages of decontamination after nuclear accident : a case study of Japan after 3.11. Paper presented at 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis - Europe, Östersund, Sweden, June 18-20, 2018.
Hansson Nylund, H. (2013). Public dialogue as crisis management?. In: Rhetoric in Society 4. Paper presented at Rhetoric in Society 4, Copenhagen, Denmark, January 15-18, 2013.
Hansson Nylund, H. (2013). The concept of “rhetorical crisis”: between risk and crisis communication. In: 3rd International Conference on Crisis Communication in the 21st Century. Paper presented at 3rd International Conference on Crisis Communication in the 21st Century, Erfurt, Germany, October 2-5, 2013.
Hansson Nylund, H. (2012). Kris i riskkommunikationen?: en studie av retoriken i kärnavfallsfrågan. In: Åre Risk Event. Paper presented at Åre Risk Event, Åre, Sweden, March 13-15, 2012.
Hansson Nylund, H. (2012). Swedish nuclear waste management: an example of rhetorical crisis and learning. In: Rhetoric and Crisis Communication. Paper presented at Rhetoric and Crisis Communication, Örebro, Sweden, November 30 - December 1, 2012.
Hansson Nylund, H. (2011). Taming rhetorical crisis?: nuclear waste management in Sweden. In: Communication and Conflict. Paper presented at Communication and Conflict, Prague, Czech Republic, November 3-5, 2011.
Hansson Nylund, H. (2010). Dialogiska platser för samtal om fotbollsvåld. In: NKRF 4, Fjärde Nordiska Konferensen för Retorikforskning. Paper presented at NKRF 4, Fjärde Nordiska Konferensen för Retorikforskning, Södertörns Högskola, Sweden, October 6-8, 2010.
Hansson Nylund, H. (2009). Possible implication of participation methods: presentation of a research question. In: VALDOR, Values in Decisions on Risk. Paper presented at VALDOR, Values in Decisions on Risk, Stockholm, Sweden, June 8-11, 2009.
Hansson Nylund, H. & Mral, B. (2008). Public hearings as risk communication. In: International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Paper presented at International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation, Copenhagen, Denmark, October 9-10, 2008.

Doctoral theses, monographs

Hansson-Nylund, H. (2016). Hållbar dialog?: Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Reports

Hansson-Nylund, H. , Siegel, A. & Östlund, K. (2020). Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.