This page in English

Helena Hansson-Nylund

Tjänstetitel: Projektkoordinator Organisation: Grants Office

E-post:

Telefon: 019 303373

Rum: E1220

Helena Hansson-Nylund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Helena Hansson-Nylund

Undervisning

Krisretorik, kommunikativt ledarskap, vetenskapligt skrivande och organisationskommunikation.

Forskningsinriktning

Retoriskt perspektiv på kris/riskhantering och samhällsdialog.

Uppdrag/samarbeten

Kärnavfallsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Centrum för kriskommunikation.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Hansson Nylund, H. (2008). Riskkommunikation och expertis i kärnavfallsfrågan: doktorandpresentation. Rhetorica Scandinavica, 46, 88-94.

Doktorsavhandlingar

Hansson-Nylund, H. (2016). Hållbar dialog?: Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hansson Nylund, H. (2015). En efterlysning: Gemensam etik för undervisning och kritik. I: Bengtsson, Erik; Buhre, Frida, Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet (ss. 61-71). Huddinge: Södertörns Högskola.
Hansson Nylund, H. (2013). Dialoger om fotbollsvåld: Förebyggande kriskommunikation. I: Vigsö, Orla, Mral, Brigitte, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (ss. 93-104). Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Hansson Nylund, H. (2013). Guido Bertolaso: den italienska krisberedskapen personifierad. I: Vigsø, Orla och Mral, Brigitte, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (ss. 67-80). Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mral, B. , Hansson Nylund, H. & Vigsö, O. (2010). Risk communication from a rhetorical perspective. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 53-71). Göteborg: Nordicom.
Hansson Nylund, H. (2009). Leadership Rhetoric of the ANC Women’s Leaguge: Vertical and Horisontal in Relation. I: Brigitte Mral, Nicole Borg & Philippe-Joseph Salazar, Women’s rhetoric  : argumentative strategies of women in public life. Sweden & South Africa (ss. 56-68). Åstorp: Retorikförlaget.

Konferensbidrag

Hansson-Nylund, H. , Siegel, A. & Östlund, K. (2018). Rhetorical messages of decontamination after nuclear accident : a case study of Japan after 3.11. Konferensbidrag vid 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis - Europe, Östersund, Sweden, June 18-20, 2018.
Hansson Nylund, H. (2013). Public dialogue as crisis management?. I: Rhetoric in Society 4. Konferensbidrag vid Rhetoric in Society 4, Copenhagen, Denmark, January 15-18, 2013.
Hansson Nylund, H. (2013). The concept of “rhetorical crisis”: between risk and crisis communication. I: 3rd International Conference on Crisis Communication in the 21st Century. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Crisis Communication in the 21st Century, Erfurt, Germany, October 2-5, 2013.
Hansson Nylund, H. (2012). Kris i riskkommunikationen?: en studie av retoriken i kärnavfallsfrågan. I: Åre Risk Event. Konferensbidrag vid Åre Risk Event, Åre, Sweden, March 13-15, 2012.
Hansson Nylund, H. (2012). Swedish nuclear waste management: an example of rhetorical crisis and learning. I: Rhetoric and Crisis Communication. Konferensbidrag vid Rhetoric and Crisis Communication, Örebro, Sweden, November 30 - December 1, 2012.
Hansson Nylund, H. (2011). Taming rhetorical crisis?: nuclear waste management in Sweden. I: Communication and Conflict. Konferensbidrag vid Communication and Conflict, Prague, Czech Republic, November 3-5, 2011.
Hansson Nylund, H. (2010). Dialogiska platser för samtal om fotbollsvåld. I: NKRF 4, Fjärde Nordiska Konferensen för Retorikforskning. Konferensbidrag vid NKRF 4, Fjärde Nordiska Konferensen för Retorikforskning, Södertörns Högskola, Sweden, October 6-8, 2010.
Hansson Nylund, H. (2009). Possible implication of participation methods: presentation of a research question. I: VALDOR, Values in Decisions on Risk. Konferensbidrag vid VALDOR, Values in Decisions on Risk, Stockholm, Sweden, June 8-11, 2009.
Hansson Nylund, H. & Mral, B. (2008). Public hearings as risk communication. I: International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Konferensbidrag vid International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation, Copenhagen, Denmark, October 9-10, 2008.

Rapporter

Hansson-Nylund, H. , Siegel, A. & Östlund, K. (2020). Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.