This page in Swedish

Henrik Jordahl

Title: Professor School/office: Örebro University School of Business

Email:

Phone: +46 19 302161

Room: N4003

Henrik Jordahl

Research Subject

Research environments

About Henrik Jordahl

Professor of economics with a focus on public economics. He is doing research on tax-financed welfare services, the emergence and consequences of private providers in particular.  

CV

Research Teams

Publications

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Licentiate theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Jordahl, H. (2017). Omprövning av en djärv ESO-rapport. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 68-73.
Berggren, N. , Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2017). The right look: Conservative politicians look better and voters reward it. Journal of Public Economics, 146, 79-86.
Elinder, M. , Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2015). Promises, policies and pocketbook voting. European Economic Review, 75, 177-194.
Elinder, M. & Jordahl, H. (2013). Political preferences and public sector outsourcing. European Journal of Political Economy, 30, 43-57.
Berggren, N. , Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2010). The looks of a winner: Beauty and electoral success. Journal of Public Economics, 94 (1-2), 8-15.
Jordahl, H. , Poutvaara, P. & Tuomala, J. (2009). Education returns of wage earners and self-employed workers: Comment. Economics of Education Review, 28 (5), 641-644.
Jordahl, H. , Poutvaara, P. & Tuomala, J. (2009). Education returns of wage earners and self-employed workers: Rejoinder. Economics of Education Review, 28 (5), 648-648.
Poutvaara, P. , Jordahl, H. & Berggren, N. (2009). Faces of politicians: Babyfacedness predicts inferred competence but not electoral success. Journal of Experimental Social Psychology, 45 (5), 1132-1135.
Berggren, N. , Jordahl, H. & Stern, C. (2009). The Political Opinions of Swedish Social Scientists. Finnish economic papers, 22 (2), 75-88.
Gustavsson, M. & Jordahl, H. (2008). Inequality and trust in Sweden: Some inequalities are more harmful than others. Journal of Public Economics, 92 (1-2), 348-365.
Berggren, N. , Elinder, M. & Jordahl, H. (2008). Trust and growth: a shaky relationship. Empirical Economics, 35 (2), 251-274.
Jordahl, H. (2006). An economic analysis of voting in Sweden. Public Choice, 127 (3-4), 251-273.
Berggren, N. & Jordahl, H. (2006). Free to trust: Economic freedom and social capital. Kyklos (Basel), 59 (2), 141-169.
Jordahl, H. & Laséen, S. (2005). Central bank conservatism and labor market regulation. European Journal of Political Economy, 21 (2), 345-363.
Berggren, N. & Jordahl, H. (2005). Does free trade really reduce growth?: Further testing using the economic freedom index. Public Choice, 122 (1-2), 99-114.
Jordahl, H. & Micheletto, L. (2005). Optimal Utilitarian Taxation and Horizontal Equity. Journal of Public Economic Theory, 7 (4), 681-708.

Books

Angelis, J. , Häger Glenngård, A. & Jordahl, H. (2016). Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras?. Stockholm: SNS förlag.
Heller Sahlgren, G. & Jordahl, H. (2016). Information: ett verktyg för bättre skolsystem. Stockholm: SNS förlag.

Chapters in books

Elinder, M. & Jordahl, H. (2017). Röstar väljarna med plånboken?. In: Lina Aldén, Nationalekonomins frågor (pp. 337-353). Lund: Studentlitteratur AB.
Bergh, A. , Jordahl, H. & Öhrvall, R. (2016). Tål den svenska modellen att jämföras?: om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten. In: Maria Solevid, Svenska utlandsröster: SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014 (pp. 211-232). Göteborg: Göteborgs universitet.
Jordahl, H. (2015). Vinster i välfärden: Funktion och opinion. In: Johan Eklund, Vinster, välfärd och entreprenörskap (pp. 53-69). . Entreprenörskapsforum.
Elinder, M. & Jordahl, H. (2013). Kontrakt, kostnader och kvalitet. In: Henrik Jordahl, Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter (pp. 89-120). Stockholm: SNS förlag.
Jordahl, H. & Öhrvall, R. (2013). Nationella reformer och lokala initiativ. In: Henrik Jordahl, Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad Spångberg och Richard Öhrvall, Välfärdstjänster i privat regi: Framväxter och drivkrafter (pp. 33-87). Stockholm: SNS förlag.
Jordahl, H. (2012). Skattefinansierade tjänster i offentligt, kommersiellt och ideellt utförande. In: Henrik Jordahl, Den svenska tjänstesektorn (pp. 227-257). Lund: Studentlitteratur AB.
Jordahl, H. (2011). Vinst i välfärden: Nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv. In: Anders Morin, Vitsen med vinsten: fyra exempel på företag inom vård och skola som genom hög kvalitet ger uthållig vinst (pp. 78-93). Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.
Jordahl, H. (2009). Economic Inequality. In: Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen, Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics (pp. 323-336). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Collections (editor)

Jordahl, H. (ed.) (2013). Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Stockholm: SNS förlag.
Jordahl, H. (ed.) (2012). Den svenska tjänstesektorn (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Jordahl, H. (2002). Essays on Voting Behavior, Labor Market Policy, and Taxation. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Licentiate theses, monographs

Jordahl, H. (2000). 1.Central Bank Conservatism and Labor Market Reform (medförf.: S. Laséen), 2. An Economic Analysis of Voting in Sweden.. Lic. Uppsala: Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen.

Reports

Andersson, F. , Jordahl, H. & Josephson, J. (2019). Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 4).
Andersson, F. , Jordahl, H. & Josephson, J. (2019). Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality. Bonn: IZA Institute of Labor Economics (IZA Discussion Paper Series 12401).
Bergman, M. A. , Jordahl, H. & Lundberg, S. (2018). Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN) (IFN Working Paper 1213).
Jordahl, H. & Persson, L. (2018). Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN) (IFN Working Paper 1212).
Angelis, J. , Häger Glenngård, A. & Jordahl, H. (2017). Management Practices and the Quality of Primary Care. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN) (IFN Working Paper 1174).
Berggren, N. , Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2017). The right look: Conservative politicians look better and voters reward it. Munich: University of Munich, Department of Economics (Munich Reprints in Economics 55048).
Jordahl, H. (2016). En effektivare skola ger mer kunskap. Stockholm: Svenskt Näringsliv.
Berggren, N. , Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2015). The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It. Munich: Department of Economics University of Munich (Munich Discussion Paper 2015-10).
Bergman, M. A. & Jordahl, H. (2014). Goda år på ålderns höst?: En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen. Stockholm: Regeringskansliet - Finansdepartementet (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:1).