This page in English

Henrik Jordahl

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302161

Rum: N4003

Henrik Jordahl
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Henrik Jordahl

Professor i nationalekonomi med inriktning mot offentlig ekonomi, speciellt skärningspunkten mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Forskar om skattefinansierade tjänster, privatiseringar, styrning och ledning, skolkvalitet, väljarbeteende i politiska val och mellanmänsklig tillit.

Bok: Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, Oxford University Press, 2021 (med Mårten Blix).

CV

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)