This page in Swedish

Jan Kellgren

Title: Visiting Professor School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303000, +46 013 285871

Room: L2512

Jan Kellgren

Research subject

About Jan Kellgren

Hello!
Since 2019 I'm a visiting professor of tax law at Juridicum, JPS. My research primarily concerns various questions within the filed of tax & accounting (for example joint ventures, different timing issues, new business models, new technology) - often carried out withing cross disciplinary research groups.

Don't hesitate to contact me, if you are planning new research that regards tax & accounting or for other purposes! (Linkedin is perhaps the fastest way to get in touch with me.)

Research teams

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Reports | 

Articles in journals

Karlsson, O. , Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2019). Funktionsförsäljning och beskattning. Skattenytt, Akademisk årsskrift, 45-147.
Kellgren, J. & Attorps, K. (2019). Intervju med Katrin Westling Palm. Skattenytt (12), 907-912.
Kellgren, J. (2019). Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag: En kommentar. Skattenytt (1-2), 68-68.
Kellgren, J. (2018). Legitimitetens problem: en kommentar. Skattenytt (12), 787-787.
Kellgren, J. (2012). Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar. Skattenytt (Akademisk årsskrift), 98-115.
Kellgren, J. (2007). Anteckningar från ett lärarhåll: några tankar om juridisk undervisning. Bihanget (programtidning för de affärsjuridiska programmen vid LiU), 1, 15-16.
Hilling, A. & Kellgren, J. (2004). Rapport från ett seminarium om IAS/IFRS-anpassningen av svensk redovisningsrätt. Skattenytt (1), 45-45.
Kellgren, J. (2002). Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning. Svensk Juristtidning (5-6), 514-530.
Kellgren, J. (1999). Om forskningsstipendiers skattefrihet. Skattenytt (7-8), 429.
Kellgren, J. (1998). Juridik och pedagogik. Svensk Juristtidning, 652-670.
Kellgren, J. (1998). Skatteförvaltningen och EG-rätten. Skattenytt (9), 498-509.

Books

Kellgren, J. (2014). Enkla bolag i inkomstskatterätten. Stockholm: Jure.
Kellgren, J. & Rosenlöf, E. (2014). Om kampen mot skattefusk: i första hand avseende kontantbranscherna (1ed.). Stockholm: Jure.
Kellgren, J. & Bjuvberg, J. (2014). Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Kellgren, J. & Holm, A. (2007). Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Kellgren, J. (2004). Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Chapters in books

Kellgren, J. (2020). Proaktiva perspektiv i juridisk undervisning: några utmaningar och möjligheter. In: Hans Eklund, Lotta Lerwall & Anna-Sara Lind, Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt (pp. 337-349). Uppsala: Iustus förlag.
Kellgren, J. (2019). Analyzing Income Tax Neutrality: On the Importance of Reciprocity and Pricing. In: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (pp. 103-110). Örebro: Örebro University.
Kellgren, J. (2019). Proaktiva perspektiv i reaktiv skatterättstillämpning. In: Jan Bjuvberg och Jérôme Monsenego, Vänbok till Bertil Wiman (pp. 149-161). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Kellgren, J. (2017). Något om betydelsen av reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i inkomstskatterättslig forskning. In: Mats Tjernberg, Pernila Rendahl och Henrik Wenander, Festskrift till Christina Moëll (pp. 169-179). Lund: Juristförlaget, Lund.
Kellgren, J. (2012). På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?. In: Jan Kellgren, Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (pp. 102-124). Stockholm: Jure.
Kellgren, J. (2011). National Legal Report Sweden. In: Jane Bolander, Yearbook for nordic tax research. 2011: Taxation on intangible assets (pp. 97-107). Köpenhamn: DJØF Forlag.
Kellgren, J. (2005). Reciprocitet i inkomstbeskattningen: vad skulle kunna avses med det?. In: Kristina Ståhl, Per Thorell, Festskrift till Nils Mattsson (pp. 169-182). Uppsala: Iustus förlag.
Kellgren, J. & Boyce, M. (2004). Donationer ur ett skatterättsligt perspektiv. In: Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh, Sista fracken inga fickor har: filantropi och ekonomisk tillväxt (pp. 73-100). Stockholm: SNS förlag.
Kellgren, J. (2002). Lagtolkning på redovisningsområdet: om några skillnader mot skatterätten. In: Stenberg, Hans, Vänbok till Hans Stenberg: i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002 (pp. 79-100). Linköping: Linköpings universitet.

Collections (editor)

Reports

Andrén, D. , Kristoffersson, E. & Kellgren, J. (2020). Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:17).