This page in English

Jan Kellgren

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 013 285871

Rum: L2512

Jan Kellgren
Forskningsämne

Om Jan Kellgren

Hej!

Jag är sedan 2019 gästprofessor i skatterätt vid Juridicum, BSR. Min undervisning är begränsad, men jag försöker att dyka upp på skatterättskurser och en och annan metodkurs samt handleda kandidat- och mastersuppsatser. Jag har skrivit flera läroböcker i juridik och även artiklar om juridik & pedagogik. 

Min forskning avser i första hand skatte- och redovisningsrätt, t.ex. avseende nya affärsmodeller och ny teknik (men också t.ex. joint ventures, kunskapsutveckling, komplexa tidsfrågor), ny teknik för skatt- och (ffa) redovisning. Jag skriver också om metodfrågor, t.ex. om tolkningsmetoder och om proaktiv rättsanvändning. Jobbar ofta och gärna tvärvetenskapligt, t.ex. med ekonomi och teknik. 

Ta gärna kontakt om du överväger ett samarbete eller vill bolla någon fråga! (snabbast via LinkedIn, se ovan)

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)