This page in English

Jan Kellgren

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 013 285871

Rum: L2512

Jan Kellgren

Forskningsämne

Om Jan Kellgren

Hej!

Jag är sedan 2019 gästprofessor i skatterätt vid Juridicum, JPS. Min undervisning är begränsad, men jag försöker att dyka upp på skatterättskurser och en och annan metodkurs samt handleda kandidat- och mastersuppsatser. Jag har skrivit flera läroböcker i juridik och även artiklar om juridik & pedagogik. 

Min forskning avser i första hand skatte- och redovisningsrätt, t.ex. avseende nya affärsmodeller och ny teknik (men också t.ex. joint ventures, kunskapsutveckling, komplexa tidsfrågor), ny teknik för skatt- och (ffa) redovisning. Jag skriver också om metodfrågor, t.ex. om tolkningsmetoder och om proaktiv rättsanvändning. Jobbar ofta och gärna tvärvetenskapligt, t.ex. med ekonomi och teknik. 

Ta gärna kontakt om du överväger ett samarbete eller vill bolla någon fråga! (snabbast via LinkedIn, se ovan)

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, O. , Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2019). Funktionsförsäljning och beskattning. Skattenytt, Akademisk årsskrift, 45-147.
Kellgren, J. & Attorps, K. (2019). Intervju med Katrin Westling Palm. Skattenytt (12), 907-912.
Kellgren, J. (2019). Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag: En kommentar. Skattenytt (1-2), 68-68.
Kellgren, J. (2018). Legitimitetens problem: en kommentar. Skattenytt (12), 787-787.
Kellgren, J. (2012). Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar. Skattenytt (Akademisk årsskrift), 98-115.
Kellgren, J. (2007). Anteckningar från ett lärarhåll: några tankar om juridisk undervisning. Bihanget (programtidning för de affärsjuridiska programmen vid LiU), 1, 15-16.
Hilling, A. & Kellgren, J. (2004). Rapport från ett seminarium om IAS/IFRS-anpassningen av svensk redovisningsrätt. Skattenytt (1), 45-45.
Kellgren, J. (2002). Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning. Svensk Juristtidning (5-6), 514-530.
Kellgren, J. (1999). Om forskningsstipendiers skattefrihet. Skattenytt (7-8), 429.
Kellgren, J. (1998). Juridik och pedagogik. Svensk Juristtidning, 652-670.
Kellgren, J. (1998). Skatteförvaltningen och EG-rätten. Skattenytt (9), 498-509.

Böcker

Kellgren, J. (2014). Enkla bolag i inkomstskatterätten. Stockholm: Jure.
Kellgren, J. & Rosenlöf, E. (2014). Om kampen mot skattefusk: i första hand avseende kontantbranscherna (1ed.). Stockholm: Jure.
Kellgren, J. & Bjuvberg, J. (2014). Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Kellgren, J. & Holm, A. (2007). Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Kellgren, J. (2004). Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kellgren, J. (2020). Proaktiva perspektiv i juridisk undervisning: några utmaningar och möjligheter. I: Hans Eklund, Lotta Lerwall & Anna-Sara Lind, Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt (ss. 337-349). Uppsala: Iustus förlag.
Kellgren, J. (2019). Analyzing Income Tax Neutrality: On the Importance of Reciprocity and Pricing. I: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (ss. 103-110). Örebro: Örebro University.
Kellgren, J. (2019). Proaktiva perspektiv i reaktiv skatterättstillämpning. I: Jan Bjuvberg och Jérôme Monsenego, Vänbok till Bertil Wiman (ss. 149-161). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Kellgren, J. (2017). Något om betydelsen av reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i inkomstskatterättslig forskning. I: Mats Tjernberg, Pernila Rendahl och Henrik Wenander, Festskrift till Christina Moëll (ss. 169-179). Lund: Juristförlaget, Lund.
Kellgren, J. (2012). På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?. I: Jan Kellgren, Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (ss. 102-124). Stockholm: Jure.
Kellgren, J. (2011). National Legal Report Sweden. I: Jane Bolander, Yearbook for nordic tax research. 2011: Taxation on intangible assets (ss. 97-107). Köpenhamn: DJØF Forlag.
Kellgren, J. (2005). Reciprocitet i inkomstbeskattningen: vad skulle kunna avses med det?. I: Kristina Ståhl, Per Thorell, Festskrift till Nils Mattsson (ss. 169-182). Uppsala: Iustus förlag.
Kellgren, J. & Boyce, M. (2004). Donationer ur ett skatterättsligt perspektiv. I: Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh, Sista fracken inga fickor har: filantropi och ekonomisk tillväxt (ss. 73-100). Stockholm: SNS förlag.
Kellgren, J. (2002). Lagtolkning på redovisningsområdet: om några skillnader mot skatterätten. I: Stenberg, Hans, Vänbok till Hans Stenberg: i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002 (ss. 79-100). Linköping: Linköpings universitet.

Rapporter

Andrén, D. , Kristoffersson, E. & Kellgren, J. (2020). Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:17).

Samlingsverk (redaktör)