This page in Swedish

Joel Berg

Title: Doctoral Student School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303107

Room: L2404

Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books | 

Articles in journals

Berg, J. (2016). SUP-direktivförslaget ur ett svenskt borgenärsskyddsperspektiv. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (1), 26-37.

Chapters in books

Adestam, J. & Berg, J. (2020). Handlande för en juridisk person eller i eget namn - särskilt om betydelsen av publicitetsreglerna. In: Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn, Jessica Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (pp. 1-14). Stockholm: Jure.