This page in English

Joel Berg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303107

Rum: L2404

Forskningsämne

Om Joel Berg

Om Joel Berg

Jag har en juristexamen (2016) och doktorerar sedan 2017 vid Örebro universitet i rättsvetenskap med inriktning mot förmögenhetsrätt.

Forskning

Mina forskning inriktar sig mot förmögenhetsrätt och mer specifikt fullmakter och andra typer av partbindningsmodeller på förmögenhetsrättens område.i

Undervisning
Jag undervisar i civilrätt, både på grundnivå och avancerad nivå samt  associationsrätt på grundnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Berg, J. (2016). SUP-direktivförslaget ur ett svenskt borgenärsskyddsperspektiv. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (1), 26-37.

Kapitel i böcker, del av antologier

Adestam, J. & Berg, J. (2020). Handlande för en juridisk person eller i eget namn - särskilt om betydelsen av publicitetsreglerna. I: Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn, Jessica Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (ss. 1-14). Stockholm: Jure.