This page in English

Joel Berg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: am9lbC5iZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303107

Rum: L2404

Forskningsämne

Om Joel Berg

Om Joel Berg

Jag har en juristexamen (2016) och doktorerar sedan 2017 vid Örebro universitet i rättsvetenskap med inriktning mot förmögenhetsrätt.

Forskning

Mina forskning inriktar sig mot förmögenhetsrätt och mer specifikt fullmakter och andra typer av partbindningsmodeller på förmögenhetsrättens område.i

Undervisning
Jag undervisar i civilrätt, både på grundnivå och avancerad nivå samt  associationsrätt på grundnivå.