This page in Swedish

Johan Adestam

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 301314

Room: L2406

Research subject

Publications

Books |  Chapters in books | 

Books

Nerep, E. , Samuelsson, P. & Adestam, J. (2019). Aktiebolagslagen: En kommentar: Kapitel 11-16 (1ed.). Stockholm: Karnov Group Sweden AB (Lexino ).
Nerep, E. , Samuelsson, P. & Adestam, J. (2019). Aktiebolagslagen: En kommentar: Kapitel 1-6 (1ed.). Karnov Group Sweden AB (Lexino ).
Nerep, E. , Samuelsson, P. & Adestam, J. (2019). Aktiebolagslagen: En kommentar: Kapitel 17-24 (1ed.). Stockholm: Karnov Group Sweden AB (Lexino ).
Nerep, E. , Samuelsson, P. & Adestam, J. (2019). Aktiebolagslagen: En kommentar: Kapitel 25-32 (1ed.). Stockholm: Karnov Group Sweden AB (Lexino ).
Nerep, E. , Samuelsson, P. & Adestam, J. (2019). Aktiebolagslagen: En kommentar: Kapitel 7-10 (1ed.). Stockholm: Karnov Group Sweden AB (Lexino ).

Chapters in books

Adestam, J. & Berg, J. (2020). Handlande för en juridisk person eller i eget namn - särskilt om betydelsen av publicitetsreglerna. In: Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn, Jessica Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (pp. 1-14). Stockholm: Jure.
Adestam, J. (2019). Begreppet rättighet. In: Dahlman, Christian och Wahlberg, Lena, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav (pp. 273-294). Lund: Studentlitteratur AB.
Adestam, J. & Gorton, L. (2018). Något om relationen mellan borgen och kreditförsäkring. In: Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman, Gertrud Lennander, Festskrift till Stefan Lindskog (pp. 189-208). Stockholm: Jure.
Adestam, J. (2017). En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag. In: Birgitta Nyström, Niklas Arvidsson, Boel Flodgren, Modern affärsrätt: En antologi (pp. 51-69). Stockholm: Wolters Kluwer.