This page in English

Johan Adestam

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301314

Rum: L2406

Forskningsämne

Om Johan Adestam

Jag är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet. Jag disputerade vid Lunds universitet år 2015 på en avhandling om den rättsliga regleringen av garantier i internationell handel (Den dokumentvillkorade garantin, Karnov) och är sedan år 2017 verksam vid Örebro universitet. Min forskning inriktar sig på centrala förmögenhetsrättsliga frågor om särskilt avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt.

Jag har flera pågående forskningsprojekt. Ett knyter an till den rättsliga regleringen av uppdragsförhållanden. Tillsammans med professor Niklas Arvidsson vid den handelsrättsliga institutionen vid Lunds universitet bedrivs arbetar jag med en kommentar till det centrala fordringsrättsliga regelverket, lagen om skuldebrev. Vidare samarbetar jag med professor Erik Nerep vid Handelshögskolan i Stockholm och professor Per Samuelsson vid Lunds universitet rörande författandet och uppdateringen av en kommentar till den svenska aktiebolagslagen. Den senaste upplagan trycktes år 2019, men verket uppdateras löpande i e-tjänsten Lexino.

Jag bedriver undervisning på svenska och engelska inom främst inom avtalsrätt, fordringsrätt, associationsrätt och internationell privat- och processrätt, på grundnivå och avancerad nivå och medverkar i kurser för doktorander och i vidareutbildningssammanhang.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt